REKLAMA

Už dlhšie máte pocit, že prešľapujete na jednom mieste a vo vašom živote, či už v práci alebo partnerstve, to ide nejak dole vodou? Ako sa reštartovať a urobiť rázny krok vpred, to sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Znovuobnovenie mentálnej sily

Možno za potrebou reštartu stojí fakt úplného vyhorenia, pred ktorým sa snažíte zachrániť v hodine dvanástej. Vedzte však, že v prvom rade je nutné znovuobnoviť svoju mentálnu silu, bez ktorej sa nedajú prekonávať prekážky. Ako ju znovu získať? Samozrejme, že spánok, oddych a zdravý životný štýl s dostatkom pohybu tvoria základ k obnove fyzických síl, ktoré sú s tou mentálnou v zrejmom spojení. To však nestačí.

Čoho sa zbaviť, aby ste sa mohli znovunaštartovať?

O mentálnu silu oberá zásadným spôsobom multitasking. Keď ho eliminujete na najmenšiu možnú mieru, zlepší sa i schopnosť riešenia problémov, vhľad do situácie, kreativita… Koncentrácia na jednu vec či úlohu, kým prejdete na ďalšiu, sa teda rozhodne oplatí.

Zo svojho života treba dostať taktiež toxických ľudí, ktorí dokážu vysať mnoho energie. Zistíte to aj tak, že po rozhovore s nimi vás bolí hlava a cítite sa „vyžmýkaní“. Podobne treba preriediť aj zdroje informácií, z médií či sociálnych sietí, ktoré sú zbytočne zaťažujúce či mätúce. Starostlivo si vyberajte, čomu budete venovať svoju pozornosť. Minimalizmus nie je len riešením pre domácnosť, ale aj dušu a celkový psychický stav. Takže menej je viac a dbajte najmä na kvalitu toho, čo prijímate a toho, čo je vôkol vás.

Neprehliadni: Minimalizmus v živote: Netýka sa len kuchyne či šatníka!

Samozrejme, ideálne je popracovať aj na svojich zlozvykoch, no v momente, keď sa cítite psychicky zle, určite si pripomínajte predovšetkým to, čo ste už všetko v živote zvládli a vizualizujte si, čo všetko pozitívne vás ešte čaká.

Plánujte v krokoch svoju budúcnosť

Ako sa reštartovať bez plánu a postupných krokov, ktoré v pozitívnom zmysle zmenia vaše smerovanie? Ťažko! Keďže cesta, po ktorej ste doposiaľ v živote kráčali, sa pravdepodobne dostala do slepej uličky, je na čase zrevidovať svoje hodnotové priority a urobiť si nový plán. Je dôležité načrieť hlboko do svojho vnútra a ujasniť si, čo dáva vášmu životu zmysel. 

Po ozrejmení si tejto kľúčovej priority naštartujete aj svoju cieľavedomosť a budete schopní dať do naplnenia daného cieľa maximum. Nekopírujte bezducho druhých. To, čo je zmysluplné a funguje u vášho známeho, nemusí automaticky sedieť aj na vás. Upokojte sa, dajte si čas na zamyslenie.

REKLAMA

Pozri tiež: Ako spoznať zlého človeka? Týchto 5 znamení je kľúčom

reštartovanie sa a nabíjanie energiou
A okrem racionálnej analýzy vašich možností a schopností zapojte aj emócie. Tie sú mimoriadne dôležité pre postupné plnenie čiastkových cieľov, ktoré si stanovíte. Vtedy, keď bude ich napĺňanie sprevádzané naozaj radostnými pocitmi  a nepôjde len o akési vyčiarknutie si ďalšieho bodu zo zoznamu po jeho realizácii, práve vtedy ste našli svoj nový správny smer.

Nasmerovať sa musíte vy sami, ak to za vás urobí niekto iný (ktorého zámery ani len nemusia hrať vo váš prospech), ľahko znova skĺznete niekde, kde ste byť nechceli.

Chráňte si svoje hodnotové hranice, ale pravidelne opúšťajte svoju komfortnú zónu

V neposlednom rade chráňte svoje hodnotové hranice. To samozrejme znamená, že na niektoré veci budete musieť povedať aj rázne nie. Akceptácia všetkého, čo vám kto posúva, hovorí o nevyladenosti osobnej hodnotovej sféry či prílišnej „ mäkkosti“. Pre druhých to síce môže byť sympatické, ale mnohí vašu ústretovosť i radi zneužijú.

Zmierte sa s tým, že nemôžete vychádzať v ústrety všetkému a všetkým. Požiadavky, nároky či návrhy treba, metaforicky povedané, dôkladne preosiať cez vlastné hodnotové sito.

Na druhej strane by ste však do svojho života mali sami vniesť čerstvý vietor plný inšpirujúcich podnetov. To znamená, že sa odhodláte aj na radikálnejšie kroky a opustíte svoju komfortnú zónu, v ktorej sa síce cítite bezpečne, ale už vám nič nové neprináša.

Oplatí sa prečítať: Asertívne správanie: Poznáš svojich 10 práv?

vymedzovanie hraníc

Zbavte sa svojho strachu a skúšajte po troškách. Začať môžete napríklad zdokonaľovaním si schopností, ktoré doposiaľ ležali ladom. Dávajte si každý deň aspoň jeden menší cieľ, ktorým prekročíte komfortnú zónu, ale zároveň bude korešpondovať s vašimi hodnotovými hranicami, ideálne ich ešte viac posilní. A vy budete okrem iného na seba aj pyšní.

Foto: Freepik

Pin It on Pinterest

Zdieľajte, ak sa vám u nás páči.

Pripravujeme pre vás ďalšie zaujímavé články.