REKLAMA

Prečo si nastaviť hranice vo vzťahoch, ste si už mali u nás možnosť prečítať. Je to mimoriadne dôležité pre spokojnosť a harmóniu v živote. Pre pocit duševnej aj fyzickej pohody. V skratke povedané, pokiaľ ste si nemohli nastaviť osobné hranice v detstve, keď je kľúčovým obdobím najmä vek troch rokov, musíte to nevyhnutne napraviť v dospelosti. Možno ste lásku, súhlas a pozornosť od rodičov dostávali len vtedy, keď ste sa vzdali svojich potrieb, túžob, autentických pocitov… Možno vás trestali (fyzicky či chladným jednaním), keď ste sa odvážili nesúhlasiť, povedať nie. Možno sa tak z vás stal nešťastný people pleaser. Ako si nastaviť hranice vo vzťahoch a stať sa silným autentickým človekom so zdravým asertívnym prístupom?

Pravdupovediac, nie je to jednoduché. A nestačí len teoreticky vedieť, ako si nastaviť hranice vo vzťahoch, ale to aj krok po kroku realizovať. Najskôr možno so zakopnutiami, nezdarom, no dôležité je nevzdať to. Ak by ste to totiž vzdali, vzdali by ste sa, obrazne povedané, aj samých seba.

Narušitelia hraníc majú viac úrovní

To, ako ťažké je nastaviť si hranice, tiež dosť závisí od toho, s kým si ich nastavujete. Takzvaný narušiteľ hraníc to môže robiť aj nevedome, no časom mu môže „docvaknúť“, že druhému ubližuje, keď sa mieša aj do vecí, do ktorých by sa nemal. Že príliš diriguje, radí, vie, čo je pre druhého a jeho blaho najlepšie a vyslovene tlačí na pílu.

No a o potom sú tu aj menej a viac toxickí ľudia, pri ktorých obtiažnosť nastavovania hraníc stúpa. A vyžaduje si o to väčšie pričinenie zo strany človeka, ktorého hranice sú narušované, aby si ich „obhájil“. Pretože manipulátori chcú ľudí so slabými či žiadnymi hranicami nejakým spôsobom zneužiť pre svoj vlastný prospech.

Napokon netreba zabúdať na narcistov, pri ktorých uspejú len tí najsilnejší, pretože pre každého narcisa je vysloveným potešením, keď môže hranice druhých ničiť. Nikdy sa nevzdá a využije k tomu každú príležitosť. To je dosť vyčerpávajúce, takže sa vo všeobecnosti radí, nebyť s narcisom v kontakte.

ako si ochrániť osobné hranice vo vzťahoch

People pleaser ťahá za kratší koniec!

Už v minulom článku – Prečo nastaviť hranice vo vzťahoch? Nepodceň to! – sme si povedali, kto je to takzvaný people pleaser, doslovne preložené potešiteľ ľudí. Títo ľudia majú v zásade aj najväčší problém s hranicami vo vzťahoch. Nemajú ich takmer žiadne. A aj preto si na nich druhí vyslovene dovoľujú. Ich cesta za nastavovaním si hraníc vo vzťahoch býva aj logicky najtŕnistejšia v porovnaní s tými, ktorí hranice majú, ale z nejakého dôvodu sú oslabené.

REKLAMA

V interakciách s druhými ľuďmi dochádza vo všeobecnosti k prekračovaniu hraníc pomerne ľahko, dalo by sa povedať, že na bežnej báze. V rodine, zamestnaní, medzi priateľmi… Všade tam, kde sa nájdu ľudia, ktorí sa cítia oprávnene zasahovať za hranice toho druhého (či už fyzické, citové, duševné), sa nájdu aj tí, ktorí si nechajú svoje hranice posúvať. Prečo? Lebo títo people pleaseri na druhej strane necítia oprávnenie na presadzovanie sa či dokonca len manifestovanie seba samých takých, akí sú. A to so svojimi potrebami a pocitmi.

Ako sa prejavujú nedostatočne nastavené osobné hranice?

Všetko nižšie spomínané sú takzvané „červené vlajky“, ktoré signalizujú, že by ste si mali nastaviť vo vzťahu k druhým zdravšie hranice. V opačnom prípade sa z vás stanú ideálne obete pre všetkých manipulátorov.

 • Nedostatočné osobné hranice sa prejavujú strachom z toho, čo si o vás myslia alebo povedia druhí ľudia.
 • Keď poviete na požiadavky druhých áno, aj keď by sme popravde povedali nie.
 • Neviete si popýtať pomoc, aj keď ju veľmi potrebujete.
 • Keď máte pocit, že vaše okolie si vás neváži a vy máte ešte väčšiu tendenciu podriaďovať sa, maximálne sa prispôsobovať, byť nápomocní a robiť vlastne všetko preto, aby ste dostali nálepku, „že ste dobrí“.

Toto sa bude hodiť: Princípy, tipy a rady na posilnenie asertívneho prístupu v medziľudských vzťahoch v práci aj v rodine 

asertívne hranice
 • Keď nevnímate alebo potlačujete svoje vlastné potreby, pocity.
 • Cítite sa previnilo, pokiaľ sa niekto z vášho okolia prejavuje nespokojne, nie je šťastný.
 • Prežívate vnútorný nepokoj, lebo máte pocit, že nikdy do bodky nenaplníte to, „čo by sa malo“. Obetujete sa pre dobrý pocit druhých, lebo veríte, že vlastne na vašich želaniach, pocitoch a potrebách nezáleží.
...

Oporné body pri nastavovaní si pevných a zdravých hraníc vo vzťahoch s druhými

A tu sú už sľúbené kroky k zdravým osobným hraniciam.

 • Nikdy nenastavujte hranice, pokiaľ ste s daným človekom v zlom rozpoložení, napríklad v hádke. Nemalo by to efekt.
 • Jasne sa vyhraňte so svojimi pocitmi aj potrebami. To si samozrejme vyžaduje, aby ste si v sebe urobili poriadok a naozaj precítili, čo chcete a čo nie.
 • Pokiaľ budete konzistentní a zostanete na svojich pozíciách pri obrane osobných hraníc, aj keď druhý človek bude mať tendenciu ich porušovať, mali by ste napokon s trpezlivosťou dosiahnuť želaný efekt.
 • Ak napriek jasnému vyhraneniu sa v danej veci a neustálym pripomienkam z vašej strany budú hranice porušené viac ako 7-krát, pravdepodobne ide o výrazne toxickú osobnosť, ktorá to robí naschvál, a mali by ste zvážiť ukončenie kontaktu s ňou.
 • Pravidelne si opakujte svoje asertívne práva a posilňujte vlastnú sebahodnotu konkrétnymi činmi v sociálnych interakciách.

Foto: Freepik

Pin It on Pinterest

Zdieľajte, ak sa vám u nás páči.

Pripravujeme pre vás ďalšie zaujímavé články.