REKLAMA

Co dělat, aby mě lidé měli rádi? Tato otázka pravděpodobně přichází na mysl, když se člověk necítí dostatečně uznávaný, pochopený nebo oblíbený. Jak se zařadit do kolektivu? Jak zvýšit svou oblíbenost u ostatních? Nemusí to být tak tvrdý oříšek, jak by se mohlo zdát.

Důležitější než odpověď na otázku, co dělat, aby mě lidé měli rádi, je však odpověď na otázku, co nedělat, abych ostatní neotravoval nebo nerozčiloval. Ale buďme upřímní hned na začátku, smiřte se s tím, že vás nebudou mít rádi úplně všichni. Ve vašem okolí se samozřejmě vždy budou vyskytovat lidé, kterým nebudete sympatičtí. Prostě si s nimi nesednete. A neměli byste se tím trápit. Vaše hodnota totiž není založena na tom, co si o vás myslí ostatní a co vám přisuzují.

Podívej se na: Jak dát druhému člověku žertem najevo, že ho máte rádi?

Ale i když vás někteří lidé nebudou mít rádi, můžete s nimi vycházet. Tomu jsme se již věnovali například v našem článku o tom, jak vycházet s narcisty nebo choleriky. Mluvíme o tom, že s někým vycházíme, nikoliv že ho máme rádi nebo že se nám líbí. Berte to tak, že například narcista v podstatě nemá rád ani sám sebe, takže tady opravdu nemá co na vás zvyšovat. V následujících řádcích se dozvíte několik tipů, jak budovat pozitivní vztahy tak, aby s vámi byli druzí lidé spokojeni a vy v nich vyvolávali přátelskou náklonnost a příjemné sympatie. Za předpokladu, že se jedná o standardní a nikoliv toxické vazby.

Opatrně, nebuďte „People Pleaser“

Důležité upozornění! Pokud děláte to, co uvádíme v tomto článku, nestresujte se antipatií ostatních vůči vám. Pravděpodobně jste v toxických vztazích, a i kdybyste dělali vše, co vidíte na očích druhých, nikdy by vám to neopětovali. Zároveň byste šli sami proti sobě.

Jednoduše řečeno, nebuďte people pleaser. People pleaser se těžko překládá, ale mohli bychom to popsat jako potěšitel druhých.

„People pleaser“ – člověk, který nezdravě upřednostňuje potřeby a přání druhých před svými vlastními.

ako zvýšiť sympatie

Jedná se o špatné nastavení z dětství. Je to obranná reakce na nepříliš šťastný přístup rodičů k dítěti, v němž chybí bezpodmínečná láska, respektive dítě si musí lásku a pozornost takříkajíc zasloužit.

V dětské hlavě to vypadá asi takto. Když budu dělat to, co chtějí druzí (rodiče, lidé v blízkém vztahu), nebudu projevovat negativní emoce, vyjdu jim ve všem vstříc a své potřeby dám stranou, budou mi věnovat pozornost a lásku. To je ovšem chybné nastavení, které navíc vůbec není autentické a člověku nesmírně škodí. Ideální je zbavit se ho pomocí psychologické terapie. Následující rady se tedy netýkají lidí people pleaserov. Spíše by si měli nacvičit svá asertivní práva.

Nesnažte se z každé schůzky získat něco pro sebe

Pokud nejste na obchodní schůzce, ale jste mezi přáteli nebo se seznamujete s novými lidmi na večírku, nesnažte se ke každé informaci přistupovat s přístupem „co z toho budu mít“. Tento egoistický přístup je v rozporu s přirozeným zájmem o druhé.

Když se z komunikace záměrně vytahují jen věci, které mohou být pro dotyčného teoreticky užitečné a zapadají do jeho individuálních plánů, je to opravdu nepříjemné až neuctivé. Někdo si může myslet, že ví, jak to zaobalit, a nikdo na to nepřijde. Ale pozor! Lidé jsou na takové prospěchářství již přecitlivělí, je snadno odhalitelné a přirozeně vyvolává nelibost.

Spíše než na otázku, co z toho mám já, se snažte odpovědět na otázku, jak bych mohl pomoci druhému. Podstatné je také uvažovat v intencích, kdy do popředí vystupuje nikoli to, co udělat, aby mě lidé měli rádi v tom smyslu, že s nimi pak mohu lépe manipulovat, ale co udělat, aby se u mě lidé cítili dobře, bez postranních úmyslů.

REKLAMA

Posilování sympatií aktivním nasloucháním

Jednou z věcí, která u druhých vyvolává nelibost a odpor, je také skákání do řeči. A kromě toho také dialog, který se zvrhne v monolog jednotlivce. Chvástavé vyprávění o sobě a svých úspěších nebo jen o svých zájmech a touhách sympatie neposílí. Dejte si tedy pozor na přílišnou sebeprezentaci. Místo toho dejte prostor druhým.

Reálně (a ne jen zdánlivě) naslouchejte tomu, co říkají. Vaše aktivní naslouchání, které zahrnuje například doplňující otázky, působí na druhé jako balzám. Protože těch, kteří chtějí mluvit, je vždy více než těch, kteří druhého vyslechnou.

Pokládejte správné otázky a nechte druhému prostor pro objasnění a upřesnění. Ptejte se jak, proč nebo kdo. Pouze plným nasloucháním lidem zjistíte více o jejich hodnotových prioritách. No a také o tom, co máte společného. Pak také můžete poskytnout adekvátní pomoc a podporu, když je to potřeba.

Spíše chválit než kritizovat

Ne nadarmo je pozitivní přístup k životu tolik chválen a doporučován. A je důležité ho uplatňovat nejen vůči sobě, ale i vůči ostatním lidem.

Schopnost vidět sklenici spíše z poloviny plnou než z poloviny prázdnou prospívá nejen vnitřnímu rozpoložení člověka, který tuto zásadu vyznává, ale je také nesmírně sympatická lidem kolem.

Také si pročti: Jak zjistit povahu člověka? Všimni si těchto pěti věcí

čo robiť aby ťa mali druhí ľudia radi

Najděte na druhých jejich světlé stránky a pomůžete tím posílit i vzájemné sympatie. Je dokázáno, že když druhým popíšete jejich pozitivní vlastnosti, posluchači si tyto vlastnosti a schopnosti podvědomě spojí s vámi.

Šíření negativních informací o druhých, nebo dokonce pomluv, má však opačný účinek a vyvolává odpor. Například člověk, který naslouchá pomluvám druhého, si okamžitě představí, že se o něm dotyčný mluvčí bude později nelichotivě vyjadřovat i před ostatními. Asi si dovedete představit, jak negativně to nakonec ovlivní komunikaci mezi dotyčnými lidmi.

Dodržujte sliby a berte dohody vážně

Jak lze ztratit i docela slibně se rozvíjející sympatie? Varovným znamením pro ostatní je, když člověk nedodržuje dohody a sliby. Pokud se to děje opakovaně, nejenže se ztrácejí sympatie, ale pěstují se antipatie.

Týká se vás to? Pak s tím přestaňte a raději neslibujte něco, co nemůžete splnit. Ostatní lidé přestanou brát vaše slova vážně a vy se v jejich očích stanete nespolehlivým člověkem. Receptem na úspěch a popularitu v týmu je pravý opak, tedy dodržování dohod a slibů, což vyžaduje nezbytnou dávku optimálního zvážení svých možností a schopností, a nejednou i kus asertivity.

Stručné shrnutí a doplnění toho, co dělat a co nedělat, abyste zvýšili sympatie ostatních lidí 

 • Jednejte férově na rovinu, nemanipulujte, nepřekrucujte informace ve svůj prospěch.
 • Naslouchejte druhým, dávejte jim v komunikaci dostatek prostoru, neskákejte jim do řeči, nevnucujte ostatním svůj názor a nezlehčujte jejich problémy, pokud se s nimi svěřují.
 • Nezaškatulkovávejte se, nepodceňujte druhé lidi.
 • Buďte uctiví.

 • Vyhněte se obloukem pomluvám a intrikám.

 • Nenechávejte ostatní zbytečně čekat. Nejednejte s jejich časem, jako by neměl žádnou hodnotu.

 • Buďte nakloněni kompromisu, nechoďte hlavou proti zdi.

 • Hledejte na druhých pozitiva a to, co vás spojuje, ne to, co vás rozděluje. Zbytečně nekritizujte.

 • Přiznejte, pokud jste udělali chybu a druhá osoba měla pravdu. Omluvte se.

 • Dodržujte své sliby. Pokud splnění požadavku není ve vašich silách, raději asertivně řekněte ne.

  Foto: Freepik

Pin It on Pinterest

Zdieľajte, ak sa vám u nás páči.

Pripravujeme pre vás ďalšie zaujímavé články.