REKLAMA

Kedy zvyknú byť deti na adopciu v páre kľúčovou témou? Väčšinou vtedy, keď sa nedarí počať vlastné biologické a vyskúšali už rôzne prostriedky na zvýšenie svojej šance o dieťatko. Vedeli ste o tom, že v súčasnosti je oveľa viac žiadateľov o adopciu ako detí, ktoré možno adoptovať? Adopcia je však náročný proces, medzi osvojiteľmi (adoptívnymi rodičmi) a osvojencom (dieťaťom) vzniká rodinno-právny vzťah na základe rozhodnutia súdu. Dieťa dostáva nový rodný list, v ktorom sú osvojitelia uvedení ako rodičia. Tomuto stavu však predchádza mnoho zvažovania, úsilia, času i skúmania zo strany úradov. My si teraz prejdeme, aké úskalia so sebou adopcia prináša.

1) Celý proces sa môže natiahnuť na roky

Proces adopcie môže výraznejšie zabrzdiť, keď žiadatelia majú záujem o zdravé nerómske a čo najmladšie dieťa. To je totiž väčšinová tendencia. Z hľadiska pohlavia sú preferovanejšie dievčatká. Pokiaľ žiadatelia nemajú takto presne zadefinovanú špecifikáciu, čas čakania na dieťa sa môže výrazne skrátiť.

2) Testovanie vhodnosti kandidátov

Proces adopcie môže stroskotať na tom, ak sa žiadatelia nedokážu prispôsobiť nárokom a potrebám zvereného dieťaťa.

Skúma sa podrobne spôsobilosť žiadateľov o adopciu, a to osobnostné, zdravotné aj materiálne predpoklady na osvojenie. Prihliada sa tiež na to, aby osvojitelia vyhovovali povahou, temperamentom, inteligenciou a záujmami samotnému dieťaťu.

Pozri tiež: Čo je opičia láska a prečo je pre dieťa nebezpečná?

adoptované dieťa

Zisťuje sa aj stabilita samotného páru, ktorý o adopciu žiada. Jednotlivec však môže taktiež požiadať o adopciu dieťaťa.

REKLAMA

3) 9-mesačné obdobie na definitívne rozhodnutie

Keď sa pre žiadateľov nájde vhodné dieťa, vycestujú za ním na návštevu. Po zoznámení sa a rozhodnutí, že s návštevami budú pokračovať a o dieťa majú záujem, ešte do procesu vstupujú sociálni pracovníci. Rozhodnú, či sú žiadatelia a dieťa kompatibilní, teda vyhovujú si vzájomne a vytvorila sa medzi nimi väzba. 

Pokiaľ všetko prebieha v poriadku, môže sa k žiadateľom dieťa presťahovať. Potom nastáva 9-mesačné obdobie, keď si na seba dieťa aj žiadatelia o adopciu zvykajú. Aspoň jeden zo žiadateľov musí byť počas tohto obdobia s dieťaťom neustále doma. V tomto období môžu žiadatelia o adopciu z procesu odstúpiť. Pokiaľ sú po deviatich mesiacoch stále presvedčení o svojom rozhodnutí, musí napokon adopciu odklepnúť súd. Nasleduje vydanie nového rodného listu pre dieťa s novým priezviskom a rodičmi.

4) Genetické predpoklady ako dôvod pochybností

V súvislosti s adopciou vystupujú do popredia pochybnosti o rizikách spojených s genetickými predpokladmi dieťaťa.

Je pravdou a treba úprimne konštatovať, že deti, ktoré je možno adoptovať, bývajú často z problematickej sociálnej vrstvy. Zrejmý je väčší výskyt duševných i telesných porúch aj asociálneho správania či vrodeného nižšieho intelektového rozvoja.

Neprehliadni: Ako začať s montessori výchovou a nasmerovať dieťa k sebestačnosti?

adoptívni rodičia s dieťaťom

Od adoptívnych rodičov sa tak vyžaduje v tomto smere väčšie nasadenie. Výskumy však poukazujú na pozitívne prognózy. V čase dospievania sa však treba pripraviť aj na silnejúcu túžbu adoptovaných detí nájsť svojich biologických rodičov. Je to prirodzené, no môže z toho vyplynúť tiež nejedno sklamanie. A to ako na strane dieťaťa, tak aj na strane adoptívnych rodičov.

Foto: Freepik

Pin It on Pinterest

Zdieľajte, ak sa vám u nás páči.

Pripravujeme pre vás ďalšie zaujímavé články.