REKLAMA

Intriky v práci, jinak známé jako mobbing, jsou důvodem, proč se i oblíbená práce a pracovní pozice stává noční můrou. Pokud máte „štěstí“ na toxické lidi, kolegy nebo dokonce šéfy, kteří nenápadně útočí, jsou pasivně agresivní, vyvíjejí nátlak, psychické napětí, bagatelizují, nebo dokonce zacházejí až k otevřené šikaně, můžete z takového psychoteroru vyjít velmi špatně.

A možná dokonce utečete do jiné práce. Přemýšlíte o tom? Mnoho obětí mobbingu ano. Nemají sílu bránit se intrikám, k nimž patří i nepříjemné pomluvy na pracovišti. Ale nemusí to tak být vždy. A pokud se takové situaci postavíte a vyřešíte ji, vnitřně vás to posílí.

Mobbing je v podstatě útokem na pocit vlastní hodnoty oběti a ta si časem může říct, že není úplně v pořádku, i když problémem je pracovní atmosféra a jednání jejích spolupracovníků. Pokud se do takové situace dostanete, braňte se. Pokud totiž jen utečete, může se nepříjemná situace opakovat. Nenechte si pošlapat sebevědomí.

Nyní si projděme nejčastější intriky nebo metody toxických lidí na pracovišti, které byste měli co nejdříve prohlédnout, abyste mohli podniknout potřebné protiopatření.

Intriky v práci – nejčastější typy, se kterými se můžete setkat

Možná si myslíte, že intriky na pracovišti jsou výhradní doménou ženských týmů, ale není to tak úplně pravda. I když samozřejmě musíme přiznat, že ženy si dokážou ublížit opravdu krutě.

V práci je však možné narazit i na zákeřné a do sebe zahleděné muže, kteří nesnesou pocit, že by někdo mohl ohrozit jejich postavení.

K těmto intrikánským praktikám se proto uchylují mimo jiné extrémně ambiciózní muži, kteří jsou naštvaní na konkurenci, jíž se chtějí tímto neférovým způsobem zbavit.

Vybrali jsme: Zaměstnavatel roku: Které znamení má k tomuto titulu nejblíže?

intrikářství na pracovišti

A jaké jsou nejčastější intriky na pracovišti, se kterými se můžete setkat?

1) Poměrně jednoduchou metodou je metoda přímá, kdy spolupracovník na oběť poštve jiného spolupracovníka.

2) Intrikán používající spikleneckou metodu má na svou oběť negativnější dopady, protože proti ní poštve celé pracovní prostředí. Vytváří nepříznivou a nepříjemnou pracovní atmosféru.

3) Sofistikovanější je metoda Achillovy paty, která vyžaduje, aby intrikán svou oběť lépe poznal. Když se dozví o jejích slabinách v rodinném nebo pracovním životě, okamžitě toho využije v její neprospěch.

4) O něco propracovanější a zákeřnější je Jidášova metoda. Intrikán se nejprve dostane do přízně své oběti a hraje si na přítele, aby z ní získal důvěrné informace. Jde mnohem hlouběji než intrikán z metody Achillovy paty. Ví o své oběti víc, a tak jí může svými řečmi a pomluvami před spolupracovníky nebo šéfem ještě více uškodit.

5) Zajímavá metoda tiché pošty je velmi nepříjemná a nebezpečná. Při ní jsou výpovědi oběti vytrhávány z kontextu, fakta jsou překrucována a pozměňována v neprospěch oběti a tento styl intrik vyvolává v pracovním prostředí dojem absolutní neschopnosti oběti, a to jak u nadřízených, tak u podřízených.

REKLAMA
intriky na pracovišti

Jak čelit intrikám na pracovišti a preventivní kroky proti pomluvám

Intriky na pracovišti lze zpočátku přehlížet, což se může později zle vymstít. Proto je také dobré podniknout některé preventivní kroky, když nastupujete do nového zaměstnání a netušíte, do jakých mezilidských vztahů vstupujete. Věřte, že trocha podezíravosti není nikdy na škodu.

  • Obzvlášť obezřetní buďte vůči lidem, kteří před vámi pomlouvají ostatní. Z opatrnosti byste takovým osobám neměli prozrazovat mnoho ze svého soukromí. Obrazně řečeno, nepouštějte si je k tělu. Rozhodně o sobě neprozrazujte žádné důvěrné informace.

  • Pokud již víte, který z vašich kolegů má sklony k pomluvám a toxickému chování, jako je například mobbing, snažte se s touto osobou řešit pouze nezbytné pracovní záležitosti. Jako preventivní krok proti špehování si připravte otázky a protiotázky (například o pracovní náplni dané osoby nebo o aktuálním dění v projektu), které můžete chytře položit ve chvílích, kdy se chcete dané osobě „dostat pod kůži“. V nejhorším případě můžete ještě změnit téma.
  • A co když se intrikán zaměřuje přímo na vás, ale vy nevíte, kdo to je? Zamyslete se nad tím, komu by váš neúspěch a ztroskotání kariéry pomohly nejvíce. S největší pravděpodobností je to někdo, komu takříkajíc šlapete na paty, ať už v kariérní, nebo mezilidské sféře. Přesto mějte na paměti, že jsou mezi námi psychopati, kteří ani nepotřebují záminku k tomu, aby škodili, protože se vyžívají v samotném aktu zneužívání své oběti. Berte tedy tuto možnost v úvahu a přečtěte si článek Psychopat jako partner nebo kolega? Cesta ke zkáze může vypadat i takto.
  • Pokud přesně víte, kdo vás pomlouvá, zkuste se mu postavit tváří v tvář. Ukážete tím nejen to, že o dotyčném víte, ale také svou vnitřní sílu. Vysvětlete intrikánovi, že bude mít problémy, pokud o vás bude i nadále šířit nepravdy, překrucovat to, co jste řekli, nebo si jakýmkoli způsobem znepřátelí ostatní kolegy.
jak se vypořádat s intrikami v práci

Takové ukázání karet a přímá konverzace v mnoha případech pomáhá. Pokud to však nepomůže, měli byste si stát za tím, co jste řekli, a nedarovat mu to.

 

  • Na neustálé útoky ze strany intrikána byste tedy měli reagovat protiútokem. Pokud na to máte odvahu, můžete proti němu do jisté míry použít jeho vlastní zbraně. Pokud to uděláte o něco chytřeji než on, můžete situaci zcela zvrátit. Existuje však předpoklad, že oběť intrikána má také klasické chování oběti (proto se tento toxický člověk většinou zaměřuje na ně) a nemá ani osobnostní nastavení na to, aby oplácela například pomluvami nebo nějakým druhem zášti. Co v takové situaci dělat?
  • Intriky v práci nejsou jen váš problém, i když jsou namířeny třeba proti vám. Jde o komplexnější problém, který má špatný dopad na pracovní morálku, atmosféru na pracovišti a může dokonce způsobit, že mnoho chytrých lidí kvůli nepříjemnému intrikánovi odejde. To by měl vědět každý nadřízený. Proto je velmi vhodné, pokud se situace stále stupňuje, jít za šéfem. Ne, toto jednání není na úrovni „stíhání“. Tím, že svému nadřízenému řeknete o neúnosném intrikánství, které vám nebo ostatním členům vašeho pracovního týmu ztěžuje život, hájíte i svá práva a je to jasný signál, že si nenecháte „kálet na hlavu“. Uvědomělý nadřízený zároveň může podniknout co nejúčinnější kroky ke zlepšení pracovní atmosféry a zabránit mobbingu na pracovišti, který by sám o sobě špatně vypadal.

Foto: Freepik

Pin It on Pinterest

Zdieľajte, ak sa vám u nás páči.

Pripravujeme pre vás ďalšie zaujímavé články.