REKLAMA

V předchozích dílech našeho seriálu o snech jsme věnovali zvláštní pozornost zvířatům, která vás mohou ve snu příjemně i nepříjemně překvapit. Minule jste se dozvěděli, co znamená had ve snu a jak si vyložit jeho zbarvení. Dnes si posvítíme na vládce lesů – medvěda. Toto statné zvíře může v někom vyvolávat pocity obav a strachu. Medvěd ve snu však rozhodně nemusí být jen špatným znamením. Jako vždy je důležitý kontext. Co znamená sen o medvědovi nebo medvědech z různých hledisek? Vezměte v úvahu také pocity, se kterými jste se probudili. Zde je výklad.

Jaký symbol nesou medvědi ve snech?

Na jedné straně toto velké zvíře popisujeme jako těžkopádné a nemotorné, ale na druhé straně představuje také potenciální nebezpečí. Vidět medvěda ve snu dostává zcela jiný rozměr, když se s ním setkáte tváří v tvář nebo když na vás medvěd vysloveně útočí či vás pronásleduje. Je v něm ukryta velká síla. A tuto sílu a hrozbu v sobě nese i jako symbol.

Z hlediska symboliky samozřejmě především medvěd ve snu představuje energii života i jeho cyklickou povahu. Toto opakování souvisí s přirozeným střídáním pasivního spánku a následného aktivního bdění medvěda. Když se na jaře probudí, začíná shánět potravu, starat se o mláďata…

Jedním z mnoha významů snů o medvědech tak může být naznačení začátku nového životního cyklu, ale i konce toho starého. Kromě toho medvěd ve snu představuje nevědomí nebo touhy na úrovni nevědomí. Může tedy také signalizovat silnou potřebu vědomě zpracovat to, co před sebou a před světem skrýváme, a také strach ze ztráty kontroly nad sebou samými. Naznačuje však také možnou fixaci na materiální věci a stereotypy.

hnedý medveď

Co znamená medvěd ve snu z ženského a mužského aspektu?

V některých snech snáře více zohledňují, zda se sen zdál muži, nebo ženě. A má to svůj důvod. I v případě medvěda ve snu je poměrně důležité rozlišovat, zda se medvěd nebo medvědi zdají ženě nebo muži. A proto toto rozlišení dokumentujeme a zohledňujeme v rámci vlastního komplexního výkladu.

Zatímco pro ženu je medvěd ve snu především představitelem mužského principu a může reprezentovat i touhu po manželství a založení rodiny, pro muže je výklad diametrálně odlišný. Pro muže toto lesní zvíře znamená spíše silného konkurenta nebo nepřítele na jeho životní cestě.

A co je opravdu pozoruhodné, tímto nepřítelem může být i on sám. Například tím, že si před sebe hází pomyslná polena v podobě negativních myšlenek nebo se dostatečně nesoustředí na cíl.

Pokud tedy muž ve snu zabije medvěda, znamená to překonání vnitřního bloku nebo překonání nepřítele. A pokud žena konzumuje medvědí maso, může jít o přípravu na manželství.

Výklad podle aktivity medvěda

Výklady jsou také vázány na to, jak se medvěd ve snu chová a jak s ním interagujeme. Nejčastější jsou pravděpodobně sny o spatření medvěda a jeho pozorování, následují sny o útěku před šelmou nebo o boji s ní.

Když vidíte medvěda ve snu

Vezměme to popořadě. V prvním případě neutrálnějšího vizuálního kontaktu s medvědem zvažte výše uvedené interpretace. Jde především o setkání tváří v tvář vašim vnitřním touhám, potřebám nebo nutkáním.

Vidět medvěda ve snu lze interpretovat v souvislosti se zásadními životními změnami jako nastolení nového životního stylu, případné uzdravení z traumat a křivd minulosti. Tento pozitivní výklad zvažte zejména v případě přátelského setkání s medvědem či medvědy, které nevyvolává strach.

Jak si vyložit pozitivně laděné setkání s medvědem?

Pokud jste během snu nejen viděli medvěda nebo medvědy, aniž byste pociťovali negativní emoce, ale dokonce jste s nimi měli klidnou interakci, např. jste se jich dotýkali nebo jim dávali jídlo, je to signál ke zklidnění vašeho života. Jinými slovy, abyste se více uvolnili, dali si dostatek času a prostoru.

Útěk před medvědem, pronásledování medvědem a strach z medvěda

Žádný snář nemůže dát dobrou předpověď nadcházejících dnů, pokud vás ve snu vyděsí medvěd a způsobí vám velký strach, který vás může provázet i po probuzení.

Takovými nočními můrami jsou například sny o tom, že vás pronásleduje medvěd. Co to znamená? Útěk před medvědem a pronásledování medvědem je vlastně metaforický útěk před sebou samým. Jde o neschopnost konfrontovat se se svým vnitřním já, pocity nebo touhami. A tento sen připomíná gradaci problému.

REKLAMA
snár utekať pred medveďom prenasledovanie

Pronásledoval před dům, nebo tam čekal?

Sen o medvědovi před domem není příjemný. Mohlo se například stát, že jste začali před útokem medvěda utíkat a on vás pronásledoval až k vašemu obydlí. Nebo se vám mohlo zdát, že jste se podívali z okna nebo ze dveří a viděli jste medvěda, jak se potuluje před vaším domem.

Vybrali jsme: Snář: Budova a dům ve snu – odraz osobnosti a těla

Tento sen je u většiny snících spojen se strachem, ať už se jedná o první nebo druhou verzi, což není dobré znamení. A význam tohoto snu? Snář radí zamyslet se nad tím, zda v této podobě medvěda není, obrazně řečeno, někdo blízký. Například manžel, manželka, tchyně nebo nepříjemný šéf. V podstatě někdo, kdo vám aktuálně komplikuje život nebo do něj pouští strach a nepohodlí.

Co znamená, když se ve snu postavíte tváří v tvář medvědovi?

Boj s medvědem se vykládá již jako zápas s vnitřními bloky a vypořádání se s nutkáními, touhami nebo vlastnostmi, které chceme změnit. Signalizuje také potřebu začít novou životní etapu.

Zabití medvěda ve snu

Zvítězíte-li v boji s nepřátelským medvědem, můžete se těšit, že vám v novém životě nebude stát nic v cestě. Pozor však, výklad se mění, pokud jste medvěda ve snu přemohli díky pasti. Zde se spíše předpokládá, že sami sebe klamete a vaše budoucnost není tak růžová, jak si namlouváte.

Pokud jste právě viděli jiného člověka, jak zabíjí medvěda, znamená to, že jste zásadně nezměnili své vnitřní nastavení, ale spíše jste ovlivnili někoho jiného. Možná jste ho inspirovali nebo ho naučili něco zásadního.

Jaký význam má sen o bojujících medvědech?

Agresivita medvědů ve snu může být zaměřena nejen na člověka. Co znamená sen o vzájemně bojujících medvědech? Sny o medvědovi útočícím na jiného medvěda se vykládají jen zřídka, ale v zásadě panuje shoda, že mohou předznamenávat vnitřní napětí snícího. Může se stát, že se nedokáže rozhodnout pro svou další životní cestu, nebo v něm mohou bojovat jeho dobré a špatné stránky a pronásledovat ho může i špatné svědomí. V každém případě je třeba zjistit, co je příčinou tohoto neodbytného vnitřního konfliktu, a řešit ho.

Medvědice s medvídky stabilita a bezpečí

Medvědice s mláďaty představuje archetyp matky. Do popředí se dostává spíše požadavek někoho nebo něco chránit nebo o někoho či něco pečovat. Může také představovat touhu založit rodinu a pečovat o ni.

Sen o medvědovi, který se probouzí ze zimního spánku nebo se k němu chystá

Pokud se vám zdálo o medvědovi, kterého jste viděli, jak se probouzí z hlubokého zimního spánku, znamená to, že se ve vás probudil nějaký aspekt osobnosti, schopnost, pocit, kterému jste nevěnovali pozornost, ale možná se vám nyní v životě hodí. Pokud jste však viděli medvěda, jak se ukládá ke spánku, lze spíše předpokládat, že jde o nějaký aspekt osobnosti ve vás, který chcete uspat, například proto, že se ho bojíte.

Výklad podle barvy medvěda – byl černý, hnědý nebo bílý?

Černý medvěd ve snu signalizuje ohromnou nálož vnitřních problémů. Ty mohou člověka zatížit natolik, že se s nimi nemusí být schopen sám vypořádat.

Aby se snící dostal ze spárů deprese, vyhoření nebo úzkosti, přichází v úvahu také odborná pomoc specialisty. Význam snu o černém medvědovi je obecně negativní. Medvěd černé barvy ve snu může znamenat ochromující strach. Položte si otázku, co tento skličující pocit v životě způsobuje. Možná zjistíte, že se ve skutečnosti jedná o banalitu, kterou jste nafoukli a udělali z ní monstrum, které vás v noci pronásleduje.

polárny medveď v sne

Z bílého ledního medvěda během snění můžete mít opravdu radost, protože symbolizuje očistu od tíhy pocházející z podvědomí. Bílý medvěd ve snu naznačuje smíření, vyrovnání se se sebou samým a také značí začátek nového duchovního cyklu v životě člověka.

Hnědý medvěd symbolizuje především rodinu. Ve snu ženy hnědý medvěd často představuje ženicha. Klidné setkání s tímto zvířetem slibuje šťastné a harmonické manželství.

Pro muže je také důležité, jak se medvěd hnědý chová. Jak jsme vysvětlili výše, boj s ním může být vnímán zcela pozitivně ve srovnání s útěkem. Vysvětluje se to jako únik před vnitřními potížemi a v kontextu medvěda hnědého to může znamenat i jakousi strategii úniku před povinnostmi v rodině a manželství.

Méně časté jsou sny o medvědech šedé barvy, přičemž šedí medvědi ve snech většinou nesignalizují velké ohrožení, spíše možná drobné komplikace, ale to pouze v kontextu dalších negativních okolností snu.

Plyšový medvídek ve snu jako návrat do dětství

Roztomilé plyšové medvídky ve snu bychom neměli vynechat. Pokud se vám o nich zdálo, možná vám je někdo dal jako dárek nebo jste si medvídka koupili či viděli doma, určitě potřebujete ve svém životě více zábavy a uvolnění. Rozlučte se na chvíli se stresem a vyrazte ven s přáteli, podnikněte něco dobrodružnějšího a znovu v sobě objevte dítě.

Co znamená být medvědem ve snu?

V případě, že jste se ve snu viděli jako medvěd, dejte si pozor, abyste nebyli zneužíváni a manipulováni jinými lidmi. V životě byste měli zvolit asertivnější přístup. Upozorněte na své potřeby a priority a prosazujte je i vy.

Foto: Freepik

Pin It on Pinterest

Zdieľajte, ak sa vám u nás páči.

Pripravujeme pre vás ďalšie zaujímavé články.