REKLAMA

Věděli jste, že většina našich snů má spíše negativní náboj? Možná je to proto, že nás podvědomí chce spíše vyděsit a upozornit na něco, co přehlížíme, než aby nás uklidnilo a zároveň vyvolalo pocit falešné útěchy. A co teprve, když ve snu hrají klíčovou roli dveře, nebo dokonce brána?

Symbolika dveří a bran ve snu

Představte si, že Římané měli božstvo dveří, bran a vchodů. Jmenoval se Janus. Byl zobrazován se dvěma tvářemi, z nichž jedna hleděla do budoucnosti a druhá do minulosti.

Symbolika dveří je hluboká. Je to pomyslný portál, kterým něco nebo někdo přichází nebo odchází. Dveře ve svém základním významu znamenají začátek nebo konec. Odkazuje na určitou fázi nebo období v životě člověka, ať už pozitivní, nebo negativní.

Ve snech jsou dveře obvykle výchozím bodem, který odkazuje na možnost či nemožnost realizace plánů. A záleží na tom, jak konkrétně dveře ve snu vypadají. Jednotlivé výklady si projdeme níže.

Další výklad: Snář: Vyděsila tě bouřka ve snu? Hromy a blesky mají také pozitivní význam

brána v sne

Je třeba poznamenat, že pokud jste ve snu viděli dveře (čím větší, tím významnější výklad pro snícího), je možné, že jste vnitřně připraveni učinit zásadní kroky ve svém životě. Například ukončit nebo naopak vytvořit svazek (partnerský nebo pracovní), naplnit nebo uzavřít nějaký cíl a podobně.

Co znamenají vstupní dveře ve snu nebo vstupní brána?

Brána a dveře ve snu se ve výkladech víceméně překrývají. Aby však bylo definitivně jasno, lze výklad brány ztotožnit s výkladem vstupních dveří, resp. vstupních dveří do bytu či domu. Na co se tedy připravit, když se vám zdá o vstupní bráně nebo vstupních dveřích?

Pokud jste ve snu překročili vstupní dveře nebo bránu, máte potřebu zbavit se špatných lidí ve svém životě, kteří vás pomlouvají nebo proti vám intrikují. Je však velmi pravděpodobné, že se vám to nepodaří ovlivnit, odstranit ze svého života ani napravit svou pověst.

Tím hůře, pokud jsou vstupní dveře nebo brána vyrobeny ze dřeva. S falešností a přetvářkou mají co do činění také skleněné vchodové dveře. Pokud jste do vchodových dveří nebo brány nevstoupili vy, ale jiní lidé, znamená to, že budete muset vynaložit mnohem více úsilí a času na vyřešení nebo uzavření starých záležitostí a problémů.

Jediné vstupní dveře s pozitivním výkladem jsou spojeny s branou domu nebo dveřmi bytu, kde jste strávili dětství. V blízké budoucnosti vás čeká štěstí, posílení vazeb a vzájemné porozumění. Dokonce i nové přátelství nebo vztah.

Snář vás nicméně upozorňuje na to, v jakém stavu a kdy jste viděli vstupní dveře nebo bránu rodného domu. Pokud to bylo v noci nebo za špatného počasí a vstupní dveře nebo brána byly zablácené, pravděpodobně uděláte nějakou hloupou chybu. Přehlédnutí, kterého budete dlouho litovat.

Interpretace otevřených dveří nebo jejich otevírání

Otevřeli jste ve snu jiné než domovní dveře? Pokud ano, lze to vykládat jako touhu něco odhalit, překonat překážky a také něco začít nebo uzavřít, přičemž tato touha může být skutečně realizována. Jste na to vnitřně připraveni, odstranili jste veškeré bloky.

Pozor však, pokud byly dveře otevřeny dokořán bez vašeho přičinění, můžete očekávat vyjádření úcty, přátelství nebo pozitivní hodnocení a odměnu, ale je to také symbol pasti. 

REKLAMA

Někdo vás může medovými řečmi vlákat do nevýhodné dohody nebo vás zaplést do něčeho, o co nemáte zájem.
Jediným vodítkem k rozlišení, zda se jedná o pozitivní nebo negativní výklad, je atmosféra samotného snu a to, jak jste se při něm cítili.

vchodové dvere v sne

Zavírání a zamykání dveří – výklad z několika hledisek

Zavřené dveře ve snu mohou představovat několik věcí. Dokončení projektu, ale také uzavření se před příležitostmi. Také ale například to, že ve svém životě jednáte s nepříjemnými nebo dokonce toxickými lidmi a vytváříte si proti nim blok.

Výrazné zamykání dveří varuje před negativními vnějšími nebo vnitřními okolnostmi. Buď si vytváříte blok uvnitř sebe, uzavíráte se, nebo podmínky, ve kterých žijete či pracujete, jdou proti vám a vašim potřebám.

Dveře bez kliky navíc odkazují na úzkostné pocity, které pravděpodobně prožíváte v mezilidských vztazích. Vaše vyhlídky do budoucna jsou také krajně nepříznivé, pokud máte před sebou mnoho dveří, které nevedou tam, kam byste si přáli, nebo jsou zavřené. Zavřené dveře ve snu obvykle znamenají překážky, které vám do cesty klade okolí nebo vy sami. Zavření dveří přímo před někým může znamenat odmítnutí pomoci.

...

Jak sen vysvětluje symbol klíče nebo klíčů?

Symbol klíče souvisí s předchozím výkladem o zavírání a zamykání dveří a je třeba se u něj trochu zastavit. Klíč nemusí ve snu zamykat dveře. Můžete ho například ztratit, což znamená, že problémy v rodině na sebe nenechají dlouho čekat. Ve snu můžete také vidět nepoužitelný rezavý klíč, což odkazuje na chudobu a nedostatek nejen po materiální stránce.

Pokud jsou dveře nebo brána ve snu zamčené, to znamená, že pokud se chcete dostat dovnitř, musíte je otevřít klíčem, pozitivně laděný výklad otevření dveří už nebude bez temné skvrny podezření. Příbuzní nebo kolegové vás budou podezřívat z nekalých úmyslů při vaší cílevědomé činnosti.

Rozbité dveře ve snu – očekávejte katastrofu

Negativní výklad dveří ve snu se týká také dveří rozbitých nebo jinak poškozených.

Na druhou stranu, nahlížení klíčovou dírkou nebo bouchání na ně také není dobrým znamením. V prvním případě to znamená, že máte tendenci vměšovat se do cizích záležitostí, a v druhém případě klepání nebo bouchání značí příchod špatných zpráv a celkové zhoršení životní situace.

snár dvere

Pokud dveře ve snu vyletěly z pantů, hrozí nebezpečí – nehoda nebo nemoc. Zlomené kliky nebo klíče zase vyžadují od snícího velkou pružnost, aby odolal překážkám, které mu život přinese.

Avšak i celkově viděné rozbité dveře vypovídají o těžkém osudu v nadcházejících dnech – o překážkách a také o obtížných rozhodnutích v oblasti práce nebo lásky.

Jak si snící vykládá klepání na dveře?

A co signalizuje akustický sen, ve kterém slyšíte někoho klepat na dveře? V zásadě platí, že čím silnější je klepání, tím více byste mu měli věnovat pozornost a naslouchat vlastní intuici.

Výkladů může být více. Například klepání během noci znamená, že někdo bude
potřebuje nebo již potřebuje vaši pomoc. S klepáním na dveře je však spojeno i mnoho neočekávaných událostí, například neohlášená návštěva, katastrofa v domácnosti (požár, povodeň) nebo dokonce předčasné narození dítěte.

Černé, bílé nebo červené dveře ve snu?

Barva dveří ve snu je také zajímavou doplňující informací k celkovému výkladu. Otevření červených dveří například znamená, že dáváte průchod hněvu a negativním emocím, což může způsobit různé potíže. Bílá barva je ve snech spojována s pozitivními okolnostmi, speciálně také s nevinností a čistotou. Projít ve snu bílými dveřmi v podstatě znamená otevřít se snu. Také pohled na bílé dveře vykládá sny pozitivně. Přinášejí vnitřní klid. Snít o černých dveřích skrývá tajemství. Jejich otevření může také znamenat, že v následujících dnech budete příliš riskovat.

Foto: Freepik

Pin It on Pinterest

Zdieľajte, ak sa vám u nás páči.

Pripravujeme pre vás ďalšie zaujímavé články.