REKLAMA

Dosud jsme se zabývali výklady, které se smrti dotýkaly jen okrajově. Například při výkladu toho, co ve snu znamenají zuby. Něco jiného je však přímá konfrontace se smrtí během snění v podobě mrtvého příbuzného nebo přítele, přítelkyně apod. Co znamenají sny o mrtvých? A konkrétně, co znamenají sny o umírání jako takovém?

V zásadě vám dávají na vědomí důležitý rozdíl. Pokud vás ve snu „navštíví“ mrtvý člověk, který je skutečně reálně mrtvý, je to něco jiného než sen o příbuzném, který je mrtvý, ale ve skutečnosti mrtvý není. Je tedy rozdíl, když ve snu vidíte mrtvého jako živého, a také naopak.

Je také třeba rozlišovat mezi tím, když ve snu vidíte umírajícího člověka, a tím, když ho vidíte již mrtvého. Pojďme si nyní z několika hledisek vyložit, co znamená mrtvý ve snu, ale také co symbolizuje smrt jako taková, proces umírání a také pohřeb, abychom zjistili, co vám chce podvědomí naznačit a před čím vás varuje.

Symbolika smrti není jednoznačná

Přestože mrtvý ve snu může vyvolávat úzkost a obavy, ne vždy se jedná o temný symbol přinášející pouze špatné věci. V každém případě však v sobě nese mimořádnou sílu, kterou není radno ignorovat. Je však velmi žádoucí se nad takovým snem zamyslet a analyzovat detaily, které jste si zapamatovali.

Podle Freuda je sen o mrtvých nebo o umírání důležitým poselstvím z našeho nevědomí, které nás varuje před nadcházejícími otřesy. Ty nemusí být nutně jen špatné. Přestože naši dávní předkové spojovali sny o mrtvých s hrozícím nebezpečím, je možné, že váš konkrétní sen o mrtvých vypovídá o něčem, co jste ve svém životě uzavřeli a čeká vás další životní etapa, nebo prostě už začínáte realitu vnímat jinak.

Došlo tedy nebo dochází k „vnitřním“ posunům nebo zrání. A psychologové říkají, že snění o mrtvých nám přináší také jakési vyrovnání se se smrtí. Může jít dokonce o smíření s vlastní smrtelností. Přejděme však nyní k podrobnějšímu rozboru samotných snů o mrtvých.

Vidět mrtvé jako živé a mluvit s nimi ukazuje na změnu

Podle baby Vangy, když se vám zdá o člověku, který je již mrtvý, ale vy ho ve snu vnímáte jako živého a jednáte s ním například o běžných věcech, znamená to, že do vašeho života přicházejí nečekaně a postupně závažné změny. Stále je však ve vaší moci směr vývoje ovlivnit, jen musíte určit, o co konkrétně jde.

Sny o mrtvých, kteří s vámi nějakým způsobem komunikují a během snění se chovají, jako by byli živí, přinášejí důležité informace v detailech. No a ty byste si měli vyložit samostatně.

Ve skutečnosti vám zemřelí, zejména členové rodiny, obvykle chtějí ve snu pomoci. Vnímejte však náznaky a symboly ze své vlastní jedinečné perspektivy, neboť v tom je každý sen krátký.

Další interpretace: Snář: Kdy jsou peníze ve snu vynikajícím znamením? Bankovky nebo mince – všechno má svůj význam

snář mrtvý duch

Sen o mrtvé osobě, která je ve skutečnosti naživu

Sen o smrti nebo o mrtvém blízkém či známém, který je ve skutečnosti naživu, naznačuje, že byste měli analyzovat své vzájemné vztahy. Není třeba se obávat, že to znamená smrt dotyčné osoby. Pohybujeme se v metaforické rovině snu. Uvažujte tedy. Možná na dotyčné osobě zbytečně lpíte, ale ona sama vám již předala a naučila vše, co jste potřebovali a potřebujete svobodu. Možná by se vaše cesty měly právem rozejít, neboť životní lekce s dotyčnou osobou je uzavřena.

...

Co znamená smrt a pohřeb?

Smrt ve snu, jak jsme se již zmínili, je třeba vnímat spíše metaforicky. Pokud ve snu vidíte pohřbení známého nebo vidíte, že zemřel, může to vypovídat o odcizení nebo ztrátě kontaktu s danou osobou. Může to být také proto, že jste se fyzicky nebo dokonce emocionálně vzdálili.

Pokud je mrtvá osoba ve snu neznámá a vy jste na jejím pohřbu, znamená to symbolické pohřbení určitých vašich vlastností či zvyků nebo nějakého aspektu vašeho způsobu vidění světa. Něco, čeho se chcete zbavit. Zde je důležité všímat si oblečení zemřelého a detailů, které naznačují, o jakou neřest se jedná.

A konečně, pokud jste ve snu viděli svou vlastní mrtvolu a jak je pohřbená nebo v rakvi, odkazuje to na novou kapitolu vašeho života a je to také jasný signál znovuzrození vaší osobnosti.

Podívej se také na: Snář: Vyděsila tě bouřka ve snu? Hromy a blesky mají také pozitivní význam

mrtvý ve snu snár pohřeb

Mrtvý v truhle – překvapivě dobré znamení

Vidět ve snu mrtvého uloženého v rakvi může paradoxně znamenat i úspěšné období a přínos pro život. Pohřeb a samotné pohřbení v sobě nese symboliku konce toho, co už prostě nebylo funkční. Ať už to byly vztahy nebo vlastnosti, špatné návyky apod.

REKLAMA

V tomto kontextu je zesnulý v rakvi dobrým znamením, protože se pomyslně připravujete na nový začátek, „zbavujete se břemen“. V určitých případech, kdy vidíte v rakvi mrtvolu osoby s vysokým postavením nebo nadstandardními financemi, může to znamenat také štěstí v loterii nebo jiný typ nečekané výhry.

Mrtvý příbuzný nebo přítel ve snu

Pokud vám chce mrtvý příbuzný nebo přítel sdělit ve snu nějakou informaci, měli byste si ji dobře zapamatovat. Poselství, které vám návštěva ze záhrobí předá, se obvykle vyplní. Mrtvý přítel nebo příbuzný vás může varovat před nebezpečím, ale může vás také podpořit.

Pokud se ve snu dokážete ovládat, mrtvého příbuzného nenásledujte. Říká se, že by vám to do života přineslo jen potíže, a to nemoc, vážné chyby nebo dokonce smrt. Pokud však mrtvý touží po tom, abyste ho objali, políbili, nakrmili nebo mu nějak pomohli, udělejte to. Je to očistné a pro duši uzdravující. Podstatné je také vědět, o jakém mrtvém příbuzném nebo rodině se ve snu mluví.

Sen s mrtvým otcem

Sny s mrtvým otcem jsou spojeny s finančními problémy (nevýhodné smlouvy, zadluženost). Pokud jste ve snu objali svého mrtvého otce, problémy se vyřeší a čeká vás také zisk. Rozhovor s mrtvým otcem ve snu vám připomíná, že máte naslouchat autoritám a poučit se z jejich zkušeností.

Sen s mrtvou matkou

Mrtvá matka ve snu může předpovídat nemoc blízké osoby nebo dokonce samotného snícího. V tomto ohledu byste měli být pozorní, zejména když ve snu zpívá. Pokud vám však pomáhá s domácími pracemi, je pravděpodobnější, že se vaše rodinné vztahy rozpadnou.

Sen o mrtvém dítěti

Sny o mrtvých a s mrtvými, jak jste měli možnost číst, mohou pomoci a jejich výklad je většinou pozitivní. Výrazně negativní výklad se však váže k mrtvému dítěti ve snu. Sen o dítěti bez známek života symbolizuje stagnaci, riziko duchovního pádu, dokonce regresi v životě. Je čas přehodnotit své zvyky, vztahy a pracovní projekty.

Jo, a pokud jste se ocitli v hrozné situaci, že jste přišli o potomka, je třeba dodat jednu věc. Tyto smutkem naplněné sny mají podobný scénář. Rodiče jsou v nich na cestě s dítětem, ale zatímco oni pokračují, mrtvé dítě je nemůže následovat.

Mrtvý manžel nebo manželka

Mrtvý manžel nebo manželka nejčastěji nese vdově nebo vdovci zprávu, že se na něco zapomnělo. Je tedy důležité si vzpomenout na vše důležité, co bylo slíbeno a byly podniknuty patřičné kroky k tomu, aby to bylo splněno.

Sen s mrtvou babičkou nebo dědečkem

Mrtvá babička nebo dědeček ve snu naznačuje promarněné příležitosti. Když se navíc zlobí, pravděpodobně opakujete své chyby stále dokola a nechcete se poučit. Dobře naladění a veselí zemřelí prarodiče ve snu zase signalizují, že jste se vydali správnou životní cestou. Neustále však buďte pozorní ke všem příležitostem, které vám život nabízí, a využijte je naplno.

Sen, kdy nejde jen o smrt, ale o samotné umírání – kdy vidíte proces umírání

Protože se zabýváme sny o mrtvých, nemůžeme samozřejmě vynechat sny o umírání. Když ve snu vnímáte samotný proces umírání, ať už svého vlastního, cizího, nebo dokonce vidíte umírat domácího mazlíčka, je důležité při jeho výkladu brát v úvahu, že se jedná o skutečnou událost.

Mrtví ve snu se často vztahují také k minulosti, minulým životním krokům nebo budoucnosti, zatímco sen o umírání většinou zachycuje to, co se ve vašem životě právě děje. A nakonec je třeba ve snu interpretovat také vlastní pohřeb.

Nepřehlížej: Znáš tento extrémní životabudič?

snář umíraní smrt

Jak se ve snu vysvětluje umírání blízké osoby?

Sny o tom, že vám umírá někdo z rodiny nebo přátel, mohou zaslouženě patřit k vašim nočním můrám. Nemějte však obavy a nepropadejte panice! Neznamená to automaticky, že se mrtvá osoba ve snu nebo její umírání stane skutečností.

Umírání dědečka a babičky, u kterého jste přítomni, si snící vysvětluje jako hlubokou vnitřní změnu, zlepšení, sebepoznání a pozitivní pokrok. Možná se v současné době chystáte uzavřít sňatek, oženit se nebo rozvést, povýšit nebo se přestěhovat. Smrt vašeho otce a matky ve snu nebo jejich umírání, zatímco jste po jejich boku, sledujete jejich konec nebo je držíte za ruku, znamená, že máte ve svém životě nějaké hluboké výčitky. Udělali jste špatný krok a nevíte, jak dál. Nevíte, na koho se obrátit, kdo by vám v danou chvíli mohl pomoci.

Umírání manžela, manželky, partnera nebo manželky ve snu může být symbolem konce vztahu, ale může také představovat zásadnější změnu ve fungování svazku. 

A konečně sen o umírání a smrti domácího zvířete, ať už se jedná o sen týkající se kočky nebo psa, může být vykládán jako potíže v osobním životě. Kočka odkazuje spíše na váš vnitřní svět. Procházíte krizí středního věku, krizí identity, trpíte úzkostí? Obraťte se na osobu, která vám poradí, pomůže. 

sen o smrti

Pes symbolizuje spíše partnerské problémy ve vztahu. Zde pomůže zejména otevřená komunikace. V souvislosti s těmito sny si často musíte přiznat věci, které raději pravidelně zametáte takříkajíc pod koberec.

Sen o vlastní smrti

Sen o vlastní smrti a také o vlastním pohřbu může znamenat, že se nacházíte ve fázi mimořádné životní změny, dokonce znovuzrození. Jedná se o symbolické ukončení, rozloučení, například se vztahem, zaměstnáním, životním stylem nebo současným domovem.

Pokud jste měli pozitivní pocity, je jasné, že jste se s novou situací smířili, ale negativní naznačují, že byste se měli odstřihnout od sebelítosti a dívat se nekompromisně vpřed.

Pokud jste ve snu zažili klidnou smrt, vnímejte sen jako symbol pokroku, tedy pozitivní. Jdete dál, případně se odpoutáváte od starých potíží, špatných emocí nebo problematických vztahů. Snít o umírání tedy nemusí nutně znamenat pouze neštěstí.

Pokud se vám zdá, že vaši smrt ve snu způsobil někdo, kdo je vám blízký, například člen rodiny, nejlepší přítel nebo váš partner, znamená to, že vás pravděpodobně nabádá k tomu, abyste v reálném životě provedli nějaké změny. Smrt ve snu je přirozená změna, ke které dochází, zatímco vražda je vynucená změna.

Sen o vlastním pohřbu

Všimli jste si, jaké bylo během vašeho pohřbu ve snu počasí? Pokud svítilo slunce, bylo jaro nebo léto a celkový dojem z povětrnostních podmínek byl opravdu dobrý, znamená to podle starých snílků, že vás čeká dlouhý, šťastný a spokojený život.

Pokud však během vašeho pohřbu ve snu pršelo nebo byla bouřka a jednalo se spíše o roční období jako podzim a zima, očekávejte spíše problémy a těžké životní překážky.

Foto: Freepik

Pin It on Pinterest

Zdieľajte, ak sa vám u nás páči.

Pripravujeme pre vás ďalšie zaujímavé články.