Doposiaľ sme sa venovali výkladom dotýkajúcim sa smrti len okrajovo. Napríklad v interpretácii, čo znamenajú zuby v sne. Niečo iné je však priama konfrontácia so smrťou počas snívania v podobe mŕtveho príbuzného či kamaráta, priateľky a podobne. Pokiaľ vás v sne „navštívi“ mŕtvy, ktorý je naozaj reálne po smrti, ide o niečo iné, ako keď máte sen o mŕtvom príbuznom, ktorý ale v skutočnosti mŕtvy nie je. Poďme si teda interpretovať z viacerých aspektov, čo znamená mŕtvy v sne, aby ste zistili, čo vám chce podvedomie naznačiť a pred čím vás vystríha.

Symbolika smrti nie je jednoznačná

I keď mŕtvy v sne môže vyvolať úzkosť a obavy, nie vždy ide o temný symbol prinášajúci len to zlé. V každom prípade však v sebe nesie mimoriadnu silu, ktorú netreba ignorovať. Je však veľmi žiaduce  zamyslieť sa nad takýmto snom  a analyzovať detaily, ktoré ste si zapamätali.

Dokonca aj podľa Freuda sen o mŕtvom je dôležitým odkazom nášho podvedomia, ktoré nás varuje pred nadchádzajúcimi prevratnými udalosťami. Tie však nemusia byť nevyhnutne len zlé.

I keď si už naši dávni predkovia spájali sny s mŕtvymi s blížiacim sa nebezpečenstvom, je možné, že práve ten váš sen o mŕtvom hovorí o niečom, čo ste v živote uzavreli a čaká vás ďalšia životná etapa alebo už jednoducho realitu začínate prežívať inak. Teda došlo či dochádza k „vnútorným“ posunom či zreniu. Poďme však na detailnejšiu analýzu.

sen o mŕtvom priateľovi snár

Vidieť mŕtveho ako živého a rozprávať sa s ním poukazuje na zmenu

Keď sa podľa baby Vangy sníva o človeku, ktorý je už po smrti, ale v sne ho vnímate ako žijúceho a riešite s ním napríklad bežné veci, znamená to, že do vášho života prichádzajú nebadane a krok po kroku závažné zmeny. Stále je však vo vašej moci ovplyvniť smerovanie vývoja, len musíte identifikovať, o čo konkrétne ide.

Tiež ťa zaujme: Veríte, že môžete dostať z očí? Urieknutie má svoje prejavy a babky bylinkárky odporúčajú nasledovné

Sny o mŕtvych, ktorí s vami nejakým spôsobom interagujú a počas snívania pôsobia ako živí, prinášajú dôležité informácie v detailoch, ktoré by ste si mali interpretovať samostatne. Zosnulí, a to najmä rodinní príslušníci, vám totiž chcú vo sne pomôcť.

Čo znamená smrť a pohreb?

Smrť v sne , ako sme už spomínali, treba v sne vnímať viac metaforicky. Ak vidíte v sne známeho, ktorého pochovávajú, resp. vidíte, že zomrel, môže to hovoriť o odcudzení sa či strate kontaktu s dotyčným. Je to možno aj preto, lebo ste sa vzdialili fyzicky alebo aj emocionálne.

 

Pokiaľ mŕtvy v sne je neznámy a vy ste na jeho pohrebe, znamená to symbolické pochovanie určitých vašich vlastností, prípadne zlozvykov alebo nejakého vášho aspektu videnia sveta. Niečoho, čoho sa chcete zbaviť. Tu je dôležité všímať si odev zosnulého a detaily, ktoré napovedajú o tom, o akú neresť ide.

Neprehliadni: Snár: Vydesila ťa búrka v sne? Hromy a blesky majú aj pozitívny význam

sen o mŕtvom

No a napokon, ak ste v sne videli vlastnú mŕtvolu, a to ako ju pochovávajú alebo v truhle, odkazuje to na novú kapitolu vo vašom živote a taktiež ide o jasný signál prerodu vašej osobnosti.

Mŕtvy príbuzný alebo kamarát v sne

Pokiaľ vám chce mŕtvy príbuzný alebo kamarát sprostredkovať v sne nejakú informáciu, mali by ste si ju dobre zapamätať. Posolstvo, ktoré sprostredkuje návšteva zo záhrobia, sa väčšinou aj splní. Mŕtvy kamarát či príbuzný vás môže varovať pred nebezpečenstvom, ale i podporiť. Ak sa v sne dokážete ovládať, nenasledujte mŕtveho príbuzného. Hovorí sa, že by vám to do života prinieslo iba problémy, a to choroby, závažné chyby, ba dokonca smrť. Pokiaľ však mŕtvy túži po tom, aby ste ho objali, pobozkali, nakŕmili či mu nejak pomohli, urobte to. Je to pre dušu očisťujúce a ozdravné.

Taktiež je podstatnou informácia, o akého mŕtveho príbuzného či rodinu v sne ide.

Sen s mŕtvym otcom

Sny s mŕtvym otcom sa spájajú s finančnými problémami (nevýhodné zmluvy, zadlženosť). Ak ste v sne mŕtveho otca objali, problémy vyriešite a čaká vás aj zisk. Rozhovor s mŕtvym otcom v sne pripomína, aby ste počúvali autority a z ich skúseností sa poučili.

Sen s mŕtvou matkou

Mŕtva matka v sne môže predpovedať chorobu blízkeho človeka či dokonca aj samotného snívajúceho. Pozorní by ste mali byť v tomto smere najmä vtedy, keď v sne spieva. No pokiaľ vám pomáha s domácimi prácami, je viac pravdepodobné, že sa pokazia vaše rodinné vzťahy.

Sen o mŕtvom dieťati

Sny o mŕtvych a s mŕtvymi, ako ste si mali možnosť prečítať, môžu pomôcť a ich výklady sú do značnej miery pozitívne. No výrazne negatívna interpretácia sa viaže na mŕtve dieťa v sne. To symbolizuje stagnáciu, riziko duchovného pádu, ba až regres v živote. Je načase prehodnotiť svoje zvyklosti, vzťahy aj pracovné projekty.

Foto: Freepik 

snár mŕtvy človek

Pin It on Pinterest

Zdieľajte, ak sa vám u nás páči.

Pripravujeme pre vás ďalšie zaujímavé články.