REKLAMA

Odhadnout povahu člověka při prvním setkání nemusí být snadné. Ale vědět o vlastnostech a typu povahy druhého člověka co nejdříve je jistě velkým přínosem. Nový soused nebo kolegyně? Někteří lidé se poměrně dlouho vybarvují. No a to s sebou nese určitá rizika. Jak zjistit povahu člověka po seznámení a prvním rozhovoru?

Buďte všímaví a zaměřte se na následující signály, které zmiňujeme v článku. Kromě způsobu představování, vizuálních projevů a řeči je třeba věnovat pozornost také detailům. Poznejte, kdo v danou chvíli stojí před vámi. Zde jsou tipy, díky kterým mnohem snáze a rychleji odhalíte povahu a charakter cizí osoby před vámi.

Jak hodnotit člověka podle podání ruky?

Nejprve si při představování všimněte, jakým způsobem vám dotyčný podává ruku. Podle toho můžete odhadnout, zda má tendenci dominovat, nebo naopak.

> Ideální je rovnocenné podání ruky, kdy jsou partneři na stejné úrovni a stisk ruky je přiměřený, ani příliš silný, ani příliš slabý.

> Pokud člověk vezme vaši ruku do obou svých dlaní (vytvoří tzv. rukavici), znamená to, že je dobrosrdečný, starostlivý, ale zároveň má pocit nadřazenosti.

> Podobně i podání ruky dlaní dolů může signalizovat nadřazenost nebo dokonce agresi.

> To, že si člověk přitáhne nabízenou ruku k boku a silněji s ní zatřese, napoví, že si setkání užívá.

> Takzvaná ruka „mrtvé ryby“, kdy jde jen o stisk konečků prstů, signalizuje pasivnější osobnost, která se nechá vést. Případně také naznačuje snahu udržet si odstup.

> Udržování odstupu od druhé osoby naznačuje také příliš natažená paže při podání ruky.

> A konečně silné stisknutí ruky naznačuje vysoké sebevědomí a cílevědomost. 

Rovněž si pročti: Jak zvýšit opravdovou radost a optimismus? 5 kroků k vnitřní obrodě

podanie ruky a osobnosť
REKLAMA

Co prozradí oční kontakt o povaze postavy?

Povahu člověka poměrně spolehlivě prozradí jeho pohled. To je stará známá věc. Čeho si však všímat?

> Stálý, neochvějný, ale zároveň ne agresivně intenzivní oční kontakt svědčí o zájmu i dostatečném sebevědomí bez nervozity.

> Sledujte také zorničky. Zvětšené svědčí o zájmu a zúžené o opaku.

> Pohled stranou může naznačovat uzavřenější typ osobnosti, ale také špatné motivy.

> Vyhýbání se pohledu může také naznačovat lhaní. Obecně platí, že osoby se stálým přímým očním kontaktem jsou ostatními považovány za inteligentnější. To však nemusí být zcela pravda.

Podívejte se na ty boty!

Uhodnete povahu člověka podle bot? Pro někoho běžná praxe, jiní jim při seznamování s novým člověkem nevěnují tolik pozornosti. Ale měli by!

Dokonce nejnovější americký výzkum tvrdí, že nejen stav bot, ale i jejich styl nebo barva prozradí povahu a preference člověka, a to až z 90 %! Dokonce i samotná cena bot má co říct.

Jak zjistit povahu člověka z jeho bot?

> Jehličky vyjadřují ženskost a sebevědomí. Taková dáma klade důraz na trendy.

> Sportovní boty vypovídají o praktickém zaměření a nezávislém duchu jejich nositele či nositelky.

osobnosť a topánky

> Balerínky naznačují hravost, až naivitu. Hodně záleží také na jejich barvě.

> Elegantní pánské boty jsou známkou důstojnosti, odpovědnosti a prezentují také touhu působit pozitivním dojmem.

Jak poznat povahu z komunikace?

Schopnost soustředěně naslouchat a reagovat na druhého člověka velmi prozrazuje jeho charakter. Především to naznačuje schopnost empatie dané osoby.

Nejprve sledujte, zda je rozhovor skutečně dialogem, nebo se začíná měnit v monolog. Povrchnost může signalizovat i to, když člověk naslouchá jen „na půl ucha“ a probírá jen to, co ho momentálně zajímá, a nedává ostatním dostatek prostoru k vyjádření.

Charakter člověka přesně vystihuje také to, jak se vyjadřuje o ostatních lidech. Odborníci věrohodnými studiemi dokládají, že lidé mají tendenci vidět své osobní vlastnosti spíše u druhých.

Proto dobře naslouchejte tomu, jak váš komunikační partner hodnotí druhé. Když se člověk zaměřuje na negativní vlastnosti druhých lidí a rozebírá je zejména, obvykle má sám stejné negativní vlastnosti.

Potěšující indicii o emoční stabilitě a dobrém charakteru člověka poskytují jeho pozitivní komentáře o druhých lidech. Když se, zjednodušeně řečeno, snaží vyzdvihnout více ctností než špatností.

Častá kontrola mobilního telefonu nevěstí nic dobrého

A nakonec vám dáme ještě jeden tip, jak zjistit charakter člověka, který vám byl představen třeba jen před několika minutami. Dobře si všímejte jeho interakce s mobilním telefonem.

Pokud je středem pozornosti, má mobil neustále na očích a věnuje mu spoustu pohledů a kontrol, může jít o labilnější typ osobnosti. Může to dokonce znamenat, že dotyčný žije spíše virtuálním než skutečným životem. Pokud se takto chová při prvním kontaktu, je nepravděpodobné, že by se to později zlepšilo.

Foto: Freepik

Pin It on Pinterest

Zdieľajte, ak sa vám u nás páči.

Pripravujeme pre vás ďalšie zaujímavé články.