So sluchovou pozornosťou, sluchovou pamäťou a celkovo sluchovým vnímaním má problém čoraz viac detí. V prvom rade, keď má rodič či vychovávateľ podozrenie, že dieťa nereaguje adekvátne veku na sluchové podnety, prípadne má problém aj s percepciou iných zmyslových vnemov, je dôležité navštíviť s ním odborníka.

Pokiaľ je sluch v poriadku, ale ťažkosti sú spôsobené v prenose a spracovávaní sluchových stimulov, pomôže psychológ. Len správne stanovená diagnóza zabezpečí rýchlejšie napredovanie vďaka na mieru nastaveným aktivitám pre dieťa. Nasledujúce aktivity na rozvoj sluchového vnímania a pamäti sú však určené všetkým deťom, a to aj z preventívneho hľadiska.

Sluchová percepcia, resp. sluchové vnímanie je základ. Nesprávne porozumenie, resp. nesprávne sluchové spracovanie totiž zarába na ďalšie problémy a môže sa napokon odraziť na vzťahoch dieťaťa s dospelými i v kolektíve, na jeho učení sa nových vecí, sebavedomí a napríklad i v škôlke či škole môže byť takéto dieťa vnímané ako neposlušné, lebo sa neriadi tým, čo sa od neho požaduje.

Chyba môže byť, samozrejme, aj inde. Ale za týmto ťažkosťami neraz stojí práve spomínaná nevyzretá sluchová percepcia.

Nasledujúce aktivity na rozvoj sluchového vnímania a k tomu i sluchovej pamäti sú hravou pomôckou pre rodičov a vychovávateľov, ktorí chcú podporiť a rozvíjať práve túto zmyslovú stránku dieťaťa.

Pre rodičov predškolákov: Vyberáš darček pre učiteľku do škôlky? Tu je niekoľko tipov

aktivity na sluchové vnímanie

Aktivity na rozvoj sluchového vnímania

Mnoho aktivít rozvíjajúcich sluchové porozumenie nájdete v knihách, ako napríklad Hravé aktivity pre deti či viac logopedicky smerovaná publikácia Hry s rečou. Pokiaľ budete chcieť nadviazať na hry uvádzané nižšie, smelo do toho.

Tak trochu iná schovávačka

Touto hrou si dieťa cvičí sluchovú pozornosť a v tomto kontexte lokalizuje smer zvuku. Nachystajte si rôzne predmety na klopkanie či cinkanie, ako napríklad varechu, kľúče, príbor, kocky. Dieťa môže stáť v kúte otočené smerom do steny, prípadne mu jeden z rodičov zakryje oči a druhý vyberie miesto v miestnosti, na ktorom zaklopká či zacinká a znova sa vráti na svoju pôvodnú pozíciu. Nasleduje hádanie dieťaťa, odkiaľ zvuk vyšiel.

Hra: Tleskni, keď budeš počuť…

Dohovorte sa s dieťaťom, že vždy keď začuje dohodnutý zvuk, tleskne. Sluchovú pozornosť si môžete cvičiť vďaka tejto hre na rôznych záťažových úrovniach.

Začať môžete jeho menom. To znamená, že rodič alebo vychovávateľ monotónnym hlasom vymenováva rôzne predmety či mená iných osôb a do toho zaradí aj meno dieťaťa, po vyslovení ktorého má ono tlesknúť. Neskôr, keď mu to pôjde, sa možno dohodnúť na inom slove (napr. predmet, činnosť).

Vyšším stupňom záťaže bude, keď dieťa tleskne v prípade vyslovenia dohodnutej samohlásky či spoluhlásky v slove. Prípadne tleskne, keď bude počuť dohodnuté písmeno na začiatku či na konci slova.

Tiež zaujme: Aktivity pre deti na Veľkú noc: Stavte na veľkonočné dekorácie z papiera a zábavné hry

hry na sluchovú percepciu

Sluchové pexeso – skvelé nielen na cibrenie vnímania, ale aj pamäti

Toto pexeso kladie dôraz na sluchovú percepciu tým, že dodáva rôzne sluchové vnemy. Podstatou je, aby sluchovým, resp. zvukovým pexesom dieťa zahrkalo a na základe vzniknutého zvuku našlo pár. Na začiatku je vhodné dieťaťu ponúknuť možno len dva páry a až následne hru sťažovať. Sluchové pexeso nájdete TU.

Aktivity na rozvoj sluchovej pamäti

Základné aktivity na rozvoj sluchovej pamäti

Pamäť sa v detskom veku najlepšie cvičí vďaka riekankám či pesničkám, neskôr môže dieťa prerozprávať svojimi slovami obľúbené rozprávky. Niekedy však môže byť opakovanie problémom, a to najmä pri dlhších príbehoch. Vtedy sa oplatí vyskúšať nasledujúcu hru.

Hra s opakovaním súvislostí

Aktivity na rozvoj sluchového vnímania sa bežne spájajú aj s hrami podporujúcimi rozvoj sluchovej pamäti. Toto je jedna z nich. Navyše nabáda dieťa, aby detailnejšie zachytávalo súvislosti.

Nachystajte si obrázky, prípadne figúrky obľúbených postavičiek dieťaťa. Dopredu si nachystajte krátke príbehy, v ktorých budú vystupovať 3 rozprávkové postavičky či obľúbené zvieratká a podobne. Vždy pred prerozprávaním týchto troch aktérov predložte pred dieťa a povedzte krátky príbeh.

...

Napríklad: Princezná pozvala ježibabu na čaj a dali si ho spoločne so sloníkom Dumbom. Žaba povedala zajačikovi, nech jej zbehne kúpiť pár múch k čiernemu pavúkovi. Prasiatko sa sťažovalo Máši, že je špinavé, preto ho Máša okúpala vo vani, v ktorej ho ošpliechali hrajúce sa bábiky. Dieťa vždy minipríbeh prerozpráva potom, ako si ho vypočuje, pričom oporou pre neho budú práve postavičky, ktoré má pred sebou.

Foto: Freepik

Pin It on Pinterest

Zdieľajte, ak sa vám u nás páči.

Pripravujeme pre vás ďalšie zaujímavé články.