REKLAMA

Najskôr si zodpovedzme na otázku, ktorá vás pravdepodobne zaujíma najviac, teda kedy je jarná rovnodennosť, no ďalej by sme vám prezradili aj zaujímavosti, ktoré sa k tomuto času viažu. U nás na Slovensku, no rovnako aj na celej severnej pologuli začína jarná rovnodennosť 20. marca. Je to zároveň prvý jarný deň. Pri jarnej rovnodennosti sa deň a noc „vyrovnajú“, teda deň je rovnako dlhý ako noc. Toto obdobie sa historicky spája s mnohými pohanskými, ale aj kresťanskými zvykmi. Povedzme si o nich niečo bližšie.

Čas jarnej rovnodennosti v pohanskom duchu

Zatiaľ čo sa kresťania v období jarnej rovnodennosti v rozjímaní a v pôste pripravujú na slávenie Veľkej noci, podľa pohanskej tradície starí Germáni oslavovali bohyňu jari Ostaru (nemecké slovo pre Veľkú noc je Ostern), Rimania zas oslavovali Flóru, Egypťania Isis a Slovania Vesnu. 

Tieto veselé až bujaré slávnosti sa spájali s príchodom nového života na svet – rozpukom rastlinstva a vyliahnutím či narodením mláďat.

Tiež ťa môže zaujať: Popolcová streda – začiatok pôstneho obdobia: Aké boli zvyky našich predkov a aké jedlo preferovali v tento čas?

jarná rovnodennosť kedy je prvý jarný deň
REKLAMA

Na Slovensku je ešte aj dnes známy zvyk spojený s pohanskou oslavou jarnej rovnodennosti. Je to je vynášanie Moreny, slovanskej bohyne smrti a zimy, čo sa dialo väčšinou v období dvoch nedieľ pred Veľkou nocou. Najskôr ľudia na vidieku obliekli slamenú figurínu do ženských šiat, nosili ju po dedine a napokon ju hodili do potoka, prípadne zapálili. Týmto rituálom mala byť vyhnaná smrť a choroba.

Ako ovplyvňuje jarná rovnodennosť kresťanskú tradíciu?

Prečo je špeciálne pre kresťanov dôležité vedieť, kedy je jarná rovnodennosť? V roku 325 nicejský koncil stanovil slávenie Veľkej noci na prvú nedeľu po jarnej rovnodennosti a po prvom jarnom splne. Obdobie jarnej rovnodennosti je tak dôležitým medzníkom a tiež sa v tomto čase stupňuje príprava na veľkonočné sviatky, ktoré sú z kresťanského aspektu tými najdôležitejšími v rámci celého roka.

Pranostiky

„Keď je na Jozefa pekne, predzvestuje to úrodný rok.“

„Na Jozefa mráz, bude ovos dobre rásť.“

„Svätý Jozef cesty spevňuje a po nich do polí vyháňa.“

Pranostiky sa viažu najmä k 19. marcu, teda k sviatku Jozefa. No v súčasnosti sa za deň jarnej rovnodennosti považuje 20. marec. Tak teda, kedy je jarná rovnodennosť? V starších písomnostiach sa za prvý jarný deň označoval 21. marec, ale v skutočnosti ním bol iba v prvých dvoch dekádach 20. storočia a následne len každý tretí rok po priestupnom roku. Od roku 2008 je dňom jarnej rovnodennosti vždy 20. marec a od roku 2044 to bude v niektorých rokoch aj 19. marec. Návrat k pôvodnému 21. marcu ako k prvému jarnému dňu nastane až po roku 2100. [1]

Použité zdroje:

[1] Denisa Fulmeková: Magická sila sviatkov (Tradície a čary v kolobehu roka), Slovart Bratislava 2014.  

Foto: Freepik

Pin It on Pinterest

Zdieľajte, ak sa vám u nás páči.

Pripravujeme pre vás ďalšie zaujímavé články.