REKLAMA

Karma je termín, s ktorým sa najčastejšie stretávame v súvislosti s budhizmom a hinduizmom. Ide o vieru v minulé životy, ktoré ovplyvňujú život súčasný. Je užitočné vedieť, že kolobeh nepriaznivých okolností či opakované problémy možno napraviť aktívnym riešením svojej hlavnej karmickej úlohy v danom živote. Nasledujúci karmický horoskop vám napovie, ktorá je tá vaša.

Vedzte, že to nebude ľahký oriešok, nakoľko táto úloha preverí silu osobnosti v jej najslabších stránkach. Tak teda, ako si napraviť karmu?

Pár doplňujúcich slov o karme a karmickom horoskope

Zákon karmy sa zakladá na vzťahu akcie a reakcie. Príčina a účinok je teda univerzálnym zákonom a neplatí len pre človeka jednotlivca, ale dokonca pre celý vesmír. 

Všetko, čo sa deje, teda podľa zákona karmy má svoje opodstatnenie. Šťastie, prosperita, ale aj nešťastie a neúspech človeka v živote záleží podľa karmického zákona na tom, čo dobré alebo zlé vykonal v minulom, ale dokonca aj aktuálnom v živote. Všetko sa teda vracia ako bumerang, a to v dobrom aj v zlom.

Karmický horoskop, keďže ide o východný koncept, nekopíruje úplne znamenia, ako sú definované v západnej astrológii. Pôvodný karmický horoskop je v tomto zmysle trochu posunutý. My sme ho ale transformovali na znamenia, ktoré sú vám pravdepodobne bližšie a viete sa v nich lepšie orientovať.

Pozri tiež: Spoznaj nudné znamenia zverokruhu: S ktorým absolútne nehrozí zábava?

Karmická úloha pre znamenie BARANA (21.03. – 20.04.)

Akú kľúčovú úlohu má karmický horoskop pre znamenie Barana? Je to predovšetkým práca na úprimnosti, šľachetnosti a k tomu treba dodať aj istú jemnosť do medziľudských vzťahov. Mávajú totiž príliš ostré lakte aj jazyk.

Taktiež by mali zapracovať na tom, aby sa skoncentrovali na to, čo je naozaj podstatné a dôležité. Nemali by plytvať svojou ohnivou energiou na zbytočnosti, ktoré nie sú nikomu a ničomu na prospech.

Pre celkové ozdravenie karmy je dôležité zbavenie sa egoizmu. Maximum by mali Barani vyťažiť zo svojej odvahy, ktorej im bolo nadelenej dostatok, a využiť ju nielen vo svoj prospech, ale predovšetkým v prospech druhých, a to nezištne. 

Oplatí sa prečítať: Aktuálny ročný horoskop

karmický horoskop zadarmo

Každý deň v roku by mali urobiť aspoň drobnosť pre blaho iného človeka. Možno bude pre Baranov ťažké robiť niečo zdarma pre druhých, a to aj úplne neznámych ľudí, no je to rozhodne cesta, ako sa zbaviť svojich karmických pút.

Ako sa zo svojich karmických pút dostane znamenie BÝKA (21.04. – 21.05.)?

Najdôležitejšou úlohou v živote Býkov z karmického hľadiska je dosiahnuť vnútornú integritu a autenticitu, nenechať sa „zviesť na zlé chodníčky“. Ideálne by bolo presmerovať svoju vášeň a silné emócie do altruistických činov.

Obzvlášť nevyhnutné je zavrhnúť všetky aktivity motivované pomstou či poukazovaním na svoju vlastnú dôležitosť. Naproti tomu treba posilňovať pokoru a vďačnosť.

Odlíšenie prchavej „slávy – poľnej trávy“ (resp. povrchného pozlátka) od zmysluplných činov, čo si vyžaduje prekonanie malomeštiackeho spôsobu zmýšľania, je východiskom pre ozdravenie karmy Býkov.

BLÍŽENCI (22.05. – 21.06.) a karmická úloha ľudí narodených v tomto znamení 

Podľa karmického horoskopu to majú Blíženci pomerne ťažké. Aby sa dostali z kolobehu problémov, sklamaní  či zrád, mali by sa krotiť a zostali stáť čo najviac „na zemi“. Samozrejme, to býva pre vzdušné znamenie značným problémom. Nič to však nemení na tom, že všetky úlety budú Blížencom v ich karme násobne spočítané.

Dôležitou výzvou je tiež zdokonaľovanie vciťovania sa do druhých a jemnejšie zaobchádzanie s ich emóciami. Stabilizačnú silu, ktorá má najväčší potenciál ozdraviť ich karmu, čerpajú Blíženci zo vzdelania a taktiež z toho, že najskôr rozmýšľajú, analyzujú a až následne konajú.

Karmický horoskop má pre ľudí v znamení RAKA (22.06. – 22.07.) dôležitý odkaz 

Skrytou pascou a zároveň hrozbou pre znamenie Raka sú jeho spomienky. Práve tie by mal podľa karmického horoskopu vnímať s nadhľadom a radšej svoj zrak upierať do budúcnosti. Samozrejme, že ešte podstatnejšie je žiť pre prítomnosť, ako nekonečne analyzovať to, čo bolo. Keď to Raci dokážu, pocítia postupné karmické oslobodzovanie sa.

Zaujme ťa: Partnerský horoskop: Ktoré znamenie sa hodí k Rakovi?

REKLAMA

Hlavnou úlohou Rakov v tomto živote je emocionálna harmonizácia. Ich minulé životy boli vo veľkej miere spojené s vážnosťou a honorom, preto by sa mali na vyváženie v tomto živote aj trochu vyblázniť v kreatívnom zmysle slova.

Úloha podľa karmického horoskopu pre znamenie LEVA (23.07. – 23.08.)

Karma na ľudí v znamení Leva dopadá najťažšie za ich egoistické pohnútky, ku ktorým majú sklon z predošlých životov. V nich mali s veľkou pravdepodobnosťou výnimočné postavenie, či už pre bohatstvo, talent, príslušnosť k vyššej spoločnosti a podobne. 

Čím viac však budú ľudia v znamení Leva lipnúť na pozlátku a moci, tým nepriaznivejšie sa to prejaví na ich financiách a celkovej kvalite života v súčasnosti. Radosť by mali vedieť nachádzať v maličkostiach a taktiež si užívať cestu životom aj bez veľkých víťazstiev. Nemusia byť vždy prví, no a to treba akceptovať a zžiť sa s tým.

Je tiež nutné priučiť sa väčšej empatii a vedieť odlíšiť podstatné od balastu. Je to aj ich hlavná úloha podľa karmického horoskopu. Doplnkovou požiadavkou okrem eliminácie sebectva je aj využitie svojich schopností v praktickej sfére žitia, nielen v tej teoretickej.

karma podľa znamenia

Čo prezrádza karmický horoskop pre znamenie PANNY (24.08. – 23.09.)?

V predošlých životoch boli ľudia v znamení Panny konfrontovaní s utrpením a ich súčasnou úlohou pre ozdravenie karmy je vystúpenie z pozície trpiteľa. Čo k tomu odporúča karmický horoskop? Okrem prirodzeného zvyšovania sebavedomia na základe zdokonaľovania vlastných schopností je na mieste aj pomoc ľuďom v núdzi a menej intenzívne prežívanie vlastných problémov.

Zapracovať treba na pozitívnom vnímaní reality a schopnosti precítiť aj nenápadnejšie šťastné momenty, ktoré so sebou prináša bežný život. Pomôže aj uvedomenie si skutočnosti, že jediné, čo môžu zásadnejšie ovplyvniť a zmeniť, sú oni, ich nastavenie a vnímanie sveta. No a napokon hrať životnú hru s vervou s tými kartami, ktoré Panne od kolísky rozdal osud. Tešiť sa z možnosti byť tu a teraz.

VÁHY (24.09. – 23.10.) splnia svoj karmický dlh nasledovne

Akú hlavnú úlohu má karmický horoskop pre znamenie Váh? Úľavu prinesie pochopenie, že to, čo sa im zdá na prvý pohľad ako benefit a dosiahnutie úspechu – predovšetkým sebestačnosť a robenie si toho, čo sa im v danom momente zapáči – nie je v pravom zmysle slova ich vykúpením, ale práve naopak.

Svoje karmické putá prejavujúce sa schválnosťami osudu v podobe materiálneho nedostatku či nepriateľov na život a na smrť pretnú tak, že sa vzdajú svojho egoizmu a naučia sa spolupracovať. A to všetko bez povyšovania sa nad ostatných, potreby okázalej sebaprezentácie či agresívnych prejavov.

Karmický horoskop nešetrí ani ľudí v znamení ŠKORPIÓNA (24.10. – 22.11.)

Karma Škorpiónov býva naozaj ťažká, keďže v tomto živote musia odčiniť veľa zlého. Kým sa dopracujú k vnútornej harmónii, trvá to zvyčajne dosť dlho a vyžaduje si to aj mnoho úsilia. 

Neprehliadni: Komplikovaná povaha? Ak je dieťa Škorpión, využi tieto rady!

Karmický horoskop upozorňuje predovšetkým na zbavenie sa potreby vlastnenia, či už vecí, alebo ľudí. Táto slabosť je úzko spojená s ich enormnou žiarlivosťou. Cieľom v živote Škorpiónov je v prvom rade jej eliminácia a rešpektovanie pocitov a potrieb druhých ľudí. Práve toto je správna cesta k prelomeniu karmických pút, k životu bez strachu zo straty.

Karmický dlh a úloha na celý život pre znamenie STRELCA (23.11. – 21.12.)

K uľahčeniu svojej karmy sa Strelci dopracujú vďaka zahĺbeniu sa do duchovnejšieho sveta. Povrchnosť v akejkoľvek sfére života a neempatické konanie musí ísť jednoducho bokom, pokiaľ sa nechcú zamotať do pavučiny neprekonateľných problémov.

Ideálne je vybrať sa cestou jednej ústrednej priority, ktorej sa budú venovať na 100 % a vložia do nej celé svoje srdce. Okrem toho karmický horoskop upozorňuje aj na elimináciu takých nešvárov, ako je pretvárka, videnie sveta „ružovými okuliarmi“, zlý odhad druhých ľudí či výbušnosť. Ľuďom v tomto znamení pomôže pri zbavovaní sa svojho karmického dlhu nielen zahĺbenie sa do seba, ale aj neustále cvičenie vciťovania sa do druhých, nakoľko práve nepochopenie blížnych, ich pozície, túžob, emocionálneho rozpoloženia a celkovo potrieb v živote nabaľuje na seba stále nové a nové záťaže.

KOZOROŽEC (22.12. – 20.01.) si očistí karmu takto

Keďže z minulých životov prenasleduje ľudí v znamení Kozorožca chamtivosť a závislosť od výkyvov emócií i primárnych potrieb, v tomto živote je načase zbaviť sa závaží vďaka prísnejšej disciplíne a pomoci druhým ľuďom.

Disciplínu majú Kozorožci vo vienku, to by nemal byť problém, karmickou úlohou je však to, aby výsledok ich snahy nepriniesol ovocie len im samotným. Že sú Kozorožci na správnej ceste ozdravenia svojej karmy, im napovie pocit vlastného sebaobetovania sa a užitočnosti v širších sociálnych väzbách. Možno sa tak budú musieť vzdať mnohých materiálnych benefitov.

minulé životy a karma

Nie je to ľahké a vyžaduje si to od nich vysokú dávku sebazapretia. No len tak sa Kozorožci dostanú z mentálnej plytčiny do hĺbok, ktoré im otvoria novú dimenziu a zbavia sa aj prípadných problémov v súčasnom živote.

Karmická úloha pre znamenie VODNÁRA (21.01. – 19.02.)

Najkľúčovejšou úlohou z karmického aspektu pre Vodnárov je zbavenie sa sklonov k fanatizmu a jednostrannosti. Nič im však nespadne zadarmo do lona. Potlačiť musia nielen svoje ego, ale tiež začať viac a lepšie počúvať druhých.

V minulých životoch sa na Vodnárov koncentrovalo veľa pozornosti, či už negatívnej, alebo pozitívnej. V súčasnom živote si karmu ozdravia aj vďaka stiahnutiu sa do ústrania. Zamerať sa treba na zrovnováženie, rovnoprávnosť a oslobodenie sa od potreby uctievania ostatnými.

Ako splatia svoj karmický dlh ľudia v znamení RÝB (20.02. – 20.03.)?

Čoho by sa mali Ryby zbaviť v tomto živote, aby sa im karma prečistila a oni sa nedostávali neustále do začarovaného kruhu negatívnych okolností? Správnou voľbou je eliminovanie pocitov mučeníctva a tiež akéhokoľvek  konania, ktoré navodzuje práve pocity sebaobetovania sa pre druhých. Je to chyba, pretože cestou v tomto živote je robiť veci v plnej zodpovednosti za seba a tiež ochota ísť do rizika bez „krytia“ ľuďmi zo svojho okolia či skupiny podobne zmýšľajúcich osôb.

Foto: Freepik

Pin It on Pinterest

Zdieľajte, ak sa vám u nás páči.

Pripravujeme pre vás ďalšie zaujímavé články.