REKLAMA

Karanténa kvôli koronavírusu a obmedzenie života vo viacerých smeroch je poriadnym náporom na naše nervy. Nehovoriac o tom, že vzdelávanie detí doma je tvrdým orieškom asi pre väčšinu rodičov. Mnohí musia popritom zvládať home office, domácnosť a k tomu teda aj vzdelávanie i zábavu detí.

Je to poriadna sila, ale aj v tomto režime si možno zefektívniť domáce fungovanie tak, aby nedošlo k ponorkovej chorobe a úplnému vyhoreniu. Tu je niekoľko tipov, ktoré sa oplatia pretaviť do praxe.

Dodržujte režim

Majte na pamäti, že čas plynie rovnako rýchlo, či je karanténa alebo nie. Aby ste teda všetko nedobiehali na poslednú chvíľku na sklonku dňa, dodržiavajte pracovný aj domáci režim zhruba tak, ako ste boli zvyknutí počas bežného chodu. Samozrejme, že to bude mať svoje limity. No v čase, keď by ste normálne boli v práci a deti v škole, naplňte predovšetkým pracovnými a vzdelávacími aktivitami.

Dohliadajte na plnenie úloh

Pri školských povinnostiach detí by ste mali klásť dôraz najmä na dopoludňajšie hodiny, kedy sa deti najlepšie koncentrujú. Vtedy je ideálne venovať sa úlohám, ktoré školákom sprostredkovávajú učitelia, a to vo veľkej miere najmä cez EduPage. Nezabúdajte, že je potrebné, aby boli deti v kontakte s učiteľmi, komunikovali s nimi, posielali im hotové úlohy či testy.

Podľa toho, aké staré máte dieťa, venujte mu svoju pozornosť a pomáhajte mu. Starším školákom minimálne skontrolujte, či si splnili všetky učiteľom dané úlohy. Skúste deti nasmerovať pri plnení úloh tak, aby začali tými najťažšími. Rovnako je vhodné striedať ťažšie a ľahšie úlohy.

Prípadný home office rodičov naberie pravdepodobne väčšie tempo v čase, keď budú mať deti oddychovejší režim. Pozor však, aby nezostali len pri počítači alebo televízii. Zamestnať ich môžete kreatívnejšími činnosťami, do ktorých zapoja ruky.

Neprehliadni užitočnú inšpiráciu: Rôzne aktivity pre deti

REKLAMA

Momentálne môžu napríklad vytvárať veľkonočné ozdoby. Menších drobcov môžete zabaviť napríklad aj TAKTO.

Používajte vzdelávacie aplikácie a portály

Pre predškolákov je super aplikácia Alfík s množstvom tvorivých a vzdelávacích úloh. Pre prvý stupeň základnej školy vám príde vhod portál Kozmix.sk a pre starších školákov na druhom stupni portál Fenomenysveta.sk. Široké spektrum predmetov nájdete na webe Bezkriedy.sk. Super inšpirácie na kreatívne aktivity pre predškolákov i školákov nájdete i na sociálnej sieti Pinterest. Pre oblasť slovenského jazyka a literatúry dávame do pozornosti web akosapise.sk. Možností je však oveľa viac a vynikajúce je to, že momentálne poskytujú zadarmo svoju ponuku mnohé vzdelávacie portály, ktoré sú inak spoplatnené.

Nový typ motivácie pre deti

V tejto neľahkej záťažovej situácii sa môže deťom oslabiť motivácia ohľadom učenia a plnenia úloh. Deti sú zvyčajne motivované pod pedagogickým vedením, súťažami aj spoluprácou. Sociálna izolácia ich o mnohé z toho oberá, preto treba hľadať nové spôsoby, ako ich motivovať k úsiliu dosahovať nové poznatky či schopnosti v domácom prostredí. Samozrejme, že vaša pochvala ako rodičov má svoje kľúčové miesto.

Skúsiť môžete aj toto:

  • Pokiaľ máte viac detí, nemusia sa hrať len klasické hry ako človeče či karty, ale môžu si zasúťažiť vo vzdelávacej hre. Tá môže mať podobu kartičiek, na ktorých budú otázky primerané ich veku a učivu, ktoré preberajú.
  • Opakovať látku si deti môžu aj tak, že sa zahrajú na učiteľa a vy budete v pozícii žiaka, ktorému majú vysvetliť danú problematiku.
  • Zaviesť tiež môžete bodový systém. Pokiaľ dieťa nazbiera počas týždňa dostatok pozitívnych bodov súvisiacich s plnením školských aj domácich povinností, môže napríklad v sobotu vymyslieť spoločnú aktivitu pre všetkých členov rodiny.
  • Menšie a ťažšie spolupracujúce deti navediete na plnenie úloh hoci aj tým, že si budú môcť za odmenu vybrať, čo bude na obed a podobne.
  • Dovoľte deťom experimentovať v domácich podmienkach, či už pôjde o pokus s klíčením fazule, vyrábaním slizu alebo si napríklad môžu vyrobiť stĺpček hustoty.

Foto: Freepik

Pin It on Pinterest

Zdieľajte, ak sa vám u nás páči.

Pripravujeme pre vás ďalšie zaujímavé články.