Asi s ňou mal do činenia každý – lenivosť. Vo svojej podstate ide o opak činorodosti, keď človek nevyužíva naplno svoj potenciál, je pasívny, zdržiava sa konania. Lenivosť počas jedného dňa (napríklad po náročnejšom období) nie je nič strašné, horšie je to už s tou dlhotrvajúcejšou. Viete však naozaj rozlíšiť, či je to v konkrétnom prípade naozaj lenivosť alebo depresia? Môže totiž dôjsť k ich zámene. Aj odborníci poukazujú na to, že rodinní príslušníci majú tendenciu svojho blízkeho s depresiou často neprávom označovať za lenivého. Ako však spoznať rozdiel?

Príznaky depresie sú podobné

Najprv si preberme príznaky depresie, ktoré sú v mnohom podobné lenivosti. Radí sa k nim spomalenie myslenia i reči, zvýšená únava, nadváha či naopak nechutenstvo, problém so spánkom, snaha utiecť pred realitou, strata pozornosti, nezáujem o bežné aktivity a svoje okolie.

Príznaky sa môžu kumulovať alebo sa prejavia len niektoré. Depresia sa vôbec nemusí prejavovať viditeľným smútkom a skľúčenosťou, ba dokonca ani neschopnosťou postarať o seba a vykonať potrebné aktivity. Niektorí depresiou postihnutí jedinci dokonca reagujú vtipom či sarkazmom. Depresia má viac tvárí a rôzne kombinácie symptómov. U každého sa môže prejavovať inak.

Lenivosť alebo depresia? Kľúč spočíva v možnosti voľby

Hlavný rozdiel medzi lenivosťou a depresiou je v tom, že ľudia v depresii nemajú možnosť voľby. Nevyberajú si, či sa im chce alebo nechce niečo vykonať. Nemajú nad tým kontrolu, jednoducho to nedokážu.

Smutné je, že ľudia v depresii sa zvyknú cítiť vinní za to, že nie sú dostatočne produktívni, že sú pomalí, nezvládajú bežné situácie. A to ešte zvyšuje úroveň ich stresu, úzkosti a situáciu viac komplikuje.

Neprehliadni: Kríza ako šanca: Čo ťa nezabije, to ťa posilní

Pravdou však je, že si vo väčšine prípadov nedokážu pomôcť sami. Nemusí zabrať sebamotivácia ani podporné či provokatívne slová od známych. Tie môžu práve naopak stav ešte zhoršiť, pretože človek sa cíti ešte viac neschopný. V tomto prípade zafunguje jedine odborník – psychológ alebo psychiater. Ten môže stanoviť aj liečbu s pomocou liekov, ktorá má svoje opodstatnenie, keďže je niekedy nutné upraviť biochemické procesy v organizme človeka trpiaceho depresiou.

Dlhodobá strata záujmu aj emócií

Pre ľudí trpiacich depresiou je jasným sprievodným znakom to, že ich už nebavia ani činnosti, ktoré ich v minulosti napĺňali a tešili sa z nich. Lenivý človek si oproti tomu dokáže vychutnať svoje obľúbené aktivity, či už ide o hranie sa hier na počítači, varenie, pozeranie TV, nakupovanie a podobne.

Vo všeobecnosti platí, že nielen strata záujmu o aktivity, ale aj ostatné príznaky, ktoré sme spomínali vyššie, by mali pri depresii trvať dlhšie ako dva týždne. Vtedy už naozaj treba byť v strehu. Depresívny človek nie je schopný prežívať pozitívne, ale v podstate ani negatívne emócie. Ide o akési znecitlivenie, hoci môže pôsobiť podráždene a nie je schopný správne a adekvátne reagovať na podnety z jeho okolia. Častou odpoveďou depresívneho človeka je „neviem“.

depresia alebo lenivosť

Áno, znaky lenivosti i depresie sa v niektorých momentoch prekrývajú, pokiaľ však človeka dlhodobo nič neteší a aj napriek snahe o zmobilizovanie svojich síl sa mu nedarí dostať do bežného režimu a vykonávať hoci jednoduché a rutinné činnosti, je pre jeho dobro nevyhnutné, aby sa so svojimi ťažkosťami obrátil na odborníka, ktorý dokáže jeho stav správne zhodnotiť a pomôcť mu.

Foto: redakcia krasaastyl.sk/Freepik

Pin It on Pinterest

Zdieľajte, ak sa vám u nás páči.

Pripravujeme pre vás ďalšie zaujímavé články.