REKLAMA

Podľa autora pomerne komplexnej publikácie Velká kniha světců, Slavomíra Ravika, úplne kompletný zoznam svätých patrónov je len snom. Všeobsiahlu encyklopédiu z tohto spektra nenájdete. Oficiálny vyčerpávajúci zoznam svätcov dokonca neexistuje ani vo Vatikáne. Podľa niektorých odhadov sa počet svätých pohybuje nad 10 000.

Svätých patrónov možno radiť abecedne, ako je to napríklad v Oxfordskom slovníku, alebo tiež podľa kalendára. Sviatok slávenia konkrétneho svätca sa vo väčšine prípadov viaže na deň smrti či nanebovzatia, menej často na deň narodenia. Pokiaľ hľadáte stručné zorientovanie sa medzi tými najznámejšími svätcami, nájdete ich v našom výbere nižšie. Náš zoznam svätých je vytvorený so skupín svätcov podľa konkrétneho zamerania, napríklad svätý patrón vodičov, svätí patróni detí a podobne.

Zoznam: Svätí patróni

Prisudzovanie patrónstva súvisí s ich životom či pôvodom (napr. apoštol Peter bol rybár, preto je patrón rybárov, sv. Václav bol české knieža, preto je patrón Čiech) alebo vierou (sv. Sebastián bol umučený zastrelením šípmi, preto je patrón lukostrelcov a pod.).

Svätí patróni sa môžu viazať na konkrétnu lokalitu, napríklad mesto krajinu, diecézu, chrám. Svojho svätého má hádam každá profesia či skupina obyvateľstva. Nie zriedka sú svätí patróni spojený aj s ochranou pred nejakou konkrétnou chorobou. Tu je ich skrátený zoznam.

...

Svätý patrón Slovenska

Svätým patrónom Slovenska, resp. patrónkou je Sedembolestná Panna MáriaJe zaujímavé, že okrem Slovenska je tiež patrónkou ďalších krajín, ako napríklad Poľska, Maďarska či Malty.

Panna Mária Nepoškvrneného Počatia je patrónkou najmä španielsky a portugalsky hovoriacich krajín: Španielska, Portugalska, Argentíny, Brazílie, Čile, ale aj Filipín, ďalej Guatemaly, Kolumbie, Kórejskej republiky a Japonska, Mexika, Nikaraguy, Paraguaja, Peru.

Svätí patróni detí, matiek a rodín

Pokiaľ hovoríme o svätých, ktorí sú ochrancami detí a tiež ich matiek, je ich celkom hojne. A na ich čele neochvejne stojí samotná Panna Mária, ktorá je ako najvyšší symbol materstva vzývaná v každom probléme tohto charakteru. Hneď po jej boku bol Jozef, Ježišov pestún/pozemský otec, ktorý je patrónom otcov a rodín, nakoľko dokázal svoju spoľahlivosť ako opatrovník a aj ako otec.

Agáta – ochrankyňa dojčiacich matiek, domácich zvierat, svätá patrónka Palerma a tiež zvonárov i zlatníkov, záštita pri zemetraseniach, požiaroch, erupciách sopky, pomocnica pri hrudných problémoch a horúčke. Legenda hovorí, že išlo o dievča z dobrej rodiny, ktorá zložila sľub panenstva. Odmietla vysoko postaveného nápadníka, ktorý ju následne obvinil z toho, že je kresťanka. Napriek mučeniu, ktorého sa jej dostalo (naťahovanie na škripci či pálenie pochodňami), zachovala si dobrú myseľ. Potom jej na príkaz odmietnutého muža rozdrtili prsia a odrezali jej ich. Práve preto je nielen ochrankyňou dojčiacich žien, ale aj žien, ktoré trpia ochoreniami pŕs a hrudníka.

Agapit z Praeneste – ochranca chorých detí, tehotných žien, pomocník pri žalúdočných problémoch a kolikách.

Heřman Josef z Kolína patrón matiek, detí a hodinárov.

Bazilisa patrónka dojčiacich matiek a tiež pomocnica pri omrzlinách. Ide o detskú mučeníčku, ktorá bolo obetovaná pri Diokleciánovom prenasledovaní kresťanov.

Ema z Gurku záruka šťastného pôrodu a pomocnica proti chorobám.

Eulália – pomocníčka pri šestonedelí a tiež záštita proti nešťastiu a patrónka cestujúcich.

Vybrali sme: Zaujímavosti histórie: Panna Orleánska – aká bola jej smrť a posledné chvíle?

ochrankyňa detí vodičov a študentov

Felicita – pomocnica žien a matiek, prihovára sa za požehnanie detí. Bola bohatou pobožnou rímskou vdovou, ktorá mala 7 synov, preto sa k nej utiekajú najmä ženy, ktoré túžia po narodení syna.

Svätí patróni učiteľov, študentov, školstva a vzdelania ako takého

Svätých, ktorí zastrešujú oblasť vzdelávania, je pomerne dosť. Patria sem sv. Gregor Veľký (pápež), Tomáš Akvinský, sv. Dominik. Za patrónov kresťanského školstva sú považovaní sv. Jozef Kalazanský a sv. Jean Baptist de la Salle. Ďalej špeciálne ochrancovia študentov sú Albert Veľký a Benedikt z Nursie. 

Albert Veľký – bol biskupom, cirkevným učiteľom a polyhistorom, pričom je známy ako svätý patrón všetkých teológov, študentov aj baníkov.

...

Kto je svätý patrón vodičov?

O miesto svätého patróna vodičov sa hlásia hneď dvaja adepti. Jednak ide o Svätú Františku Rímsku a taktiež sa patrónstvo nad automobilistami pripisuje svätému Krištofovi.

Svätý Krištof, ktorého ochranné amulety si berú ľudia na cesty i do auta, aby ich chránil pred všetkým zlým a nečakaným, čo sa môže na trase prihodiť, sa často vyobrazuje ako obor s palicou a tiež tak, ako nesie na ramenách malé dieťa (Ježiška). Veď napokon aj jeho meno má význam „nesúci Krista“. Svätý Krištof nie je len patrónom šoférov. V prvom rade bol patrónom cestujúcich a pútnikov a až následne v prenesenom a zmodernizovanom zmysle sa stal patrónom šoférov a špeciálne diaľkových vodičov. Pôvodné meno sv. Krištofa bolo Offero, veľký silák, ktorý sa rozhodol slúžiť tomu najmocnejšiemu z kráľov. Istú dobu to bol podľa legendy aj sám Satan. No potom aj vďaka biskupovi z Antiochie, Babilovi, ktorý ho i pokrstil a dal mu základy viery, prišiel na to, že najväčším kráľom je Boh.

Stal sa teda kresťanom a aby bol nápomocný svojim blížnym, postavil sa na breh rieky, lebo si s trochou pýchy uvedomoval, že dokáže so svojou silou preniesť akéhokoľvek pocestného. Prišlo k nemu dieťa, ktoré si vyložil na plecia. Ale ako prechádzal cez brod, dieťa bolo čoraz ťažšie a ťažšie, sv. Krištof len horko-ťažko dorazil na druhý breh. Ako ho dieťa preniesol, tak mu prezradilo, že niesol toho, kto vládne svetu. Bol to Ježiš a jeho tiaha symbolizovala to, že je pre človeka naozaj ťažké zachovať si vieru. Krištof to pochopil naplno, keď sa stal mučeníkom. Bol vystavený dlhému mučeniu, kým mu sťali hlavu. A prečo mu vtedajší kráľ dal toto urobiť? Bolo to vďaka zázraku, vďaka ktorému sa mnoho ľudí obrátilo na vieru. Dieťa/Ježiš totiž po prenesení na druhý breh Krištofa požiadalo, aby zapichol svoju palicu do zeme. On tak urobil a palica do druhého dňa zapustila korene a stala sa z nej krásna palma.

Svätá Františka Rímska, nazývaná tiež „Coecolella“, je považovaná nielen za patrónku Ríma a patrónku vdov, ale od roku 1925 je aj patrónkou vodičov. Povieme si o nej niečo aspoň v stručnosti. Narodila sa do prepychu, vyrastala vo vznešenej rímskej rodine. Rodičia ju už v 13. rokoch vydali za Lorenza Ponzianiho, ktorého honor bol ešte vyšší. 

Františka bola mimoriadne šikovná. Zvládala nielen svoju domácnosť a deti, ale aj domácnosť jej švagra a manželky. Spoločne so ženou svojho švagra, Vanozzou, vykonávali okrem iného charitatívne skutky. Starali sa o chorých a chudobných. Až v roku 1409 nechal palác rodiny Ponziati vyplieniť Ladislav Neapolský. Vyhnal Lorenza a zničil majetok. Františke sa za jej úpenlivé modlitby zjavil anjel strážny a dostala liečiteľské schopnosti. A nielen to. Vďaka svetlu svojho anjela videla aj v noci, preto sa stala patrónkou motoristov. Zomrela v roku 1440 so zvláštnym svetlom na tvári a za svätú bola prehlásená v roku 1608 pápežom Pavlom V.

REKLAMA

Najväčší patrón lásky

Sv. Valentína asi netreba špeciálne predstavovať. Tento patrón lásky a zamilovaných je však nejednoznačne stotožňovaný s dvoma kresťanmi raného obdobia. Podľa všetkého je ním buď kňaz, ktorý v roku 269 zomrel mučeníckou smrťou, alebo ide o biskupa, ktorý bol taktiež popravený v Ríme. Symbolom sv. Valentína sú ruže a spevavci. Aj keď je totožnosť tohto svätého patróna sporná, isté je, že sa s ním spája jeden v súčasnosti mimoriadne známy sviatok. Na sv. Valentína si kupujú zamilovaní darčeky a píšu si tzv. valentínky.

Môže sa hodiť: Najlepšie darčeky na Valentína pre ženy a mužov: Tipy, z ktorých si určite vyberieš

Ochrancovia v ťažkostiach

Akácius – ochranca proti strachu zo smrti, pri zúfalstve a v bezvýchodiskových situáciách.

Thaumaturgos ochranca proti zemetraseniam a záplavám.

Svätý patrón hudobníkov

Patrónkou hudobníkov je svätá Cecília, ktorá pravdepodobne žila v 3 stor. v Ríme. Podľa legendy išlo o kresťanku vznešeného pôvodu, ktorú proti jej vôli zasnúbili s pohanom Valeriánom. Keď na ich svadbe hral organ, ona si v duchu spievala pre Pána a práve z tohto titulu sa stala patrónkou hudobníkov. Odmietla dopustiť, aby sa jej manželstvo naplnilo. Dokonca ženích obrátila na svoju vieru. Keď sa ten vrátil z krstu, uvidel Cecíliu s anjelom. Obom im nasadil veniec z ruží a ľalií. Život oboch a aj Valeriánovho brata, ktorý sa taktiež obrátil na kresťanstvo, skončil mučeníckou smrťou. Manžel Cecílie a jeho brat za to, že robili pohreby mučeníkom a Cecília odmietala obetovať rímskym bohom.

Svätý patrón tanečníkov

Legendy o patrónovi tanečníkov, svätom Vítovi, sú rôzne. Ťažko sa v nich orientuje. Napríklad sa zachovali informácie, že Vít sa ako sedemročný obrátil na vieru a so svojim pestúnom a pestúnkou utiekli do Ríma, aby unikli prenasledovaniu na Sicílii. Tiež legenda hovorí o tom, že keď sa napokon Vít odmietol vzdať viery, hodili ho do kotla s vriacou vodou. On sa ale vynoril osviežený, nič sa mu nestalo. Tiež sa traduje, že lev, ktorý bol na neho poštvaný, mu namiesto trýznenia lízal nohy. Svätým patrónom tanečníkov sa stal preto, že sa k nemu často utiekali ľudia trpiaci Sydenhamovou choreou, čo je neurologická porucha prejavujúca sa mimovoľnými šklbavými pohybmi. Je preto tiež známa pod pojmom „tanec svätého Víta“. Zaujímavosťou je to, že pozostatkom svätého Víta bola pripisovaná schopnosť liečiť a vyháňať diabla.

Patróni zvierat

Blažej – patrón divokých zvierat, o ktoré sa údajne staral, keď utiekol pred prenasledovaním a skrýval sa v jaskyni. Utiekajú s k nemu aj ľudia, ktorí majú krčné problémy.

Edmund – patrón vlkov je podľa všetkého preto, lebo po zastrelení šípmi a následnom sťatí strážil jeho hlavu vlk.

Marek – patrón levov, bol autorom najstaršieho zo štyroch evanjelií. Teológ z 2 stor., sv. Irenej, stotožnil každú zo štyroch bytostí apokalypsy – leva, býka, človeka a orla – s jednotlivými apoštolmi a Marekovi pripadol lev, preto je ich patrónom. Okrem iného je tiež svätým patrónom Benátok.

Ján Krstiteľ – patrón barančekov je známou biblickou postavou. Podľa Nového zákona sa narodil sesternici Panny Márie, Alžbete. Keď mu bolo zhruba 20 rokov, zahájil v júdskej pustine kazateľskú činnosť a svojich stúpencov, vrátane samotného Krista., krstil v Jordáne. V Novom zákone Ján Krstiteľ zdraví Krista ako Baránka Božieho, čo je symbolika baránka idúceho na porážku. Sám Krstiteľ je zobrazovaný s baránkom na rukách.

Perpetua – patrónka kráv

Hippolyt Rímsky – patrón koní

Hugo z Lincolnu – patrón labutí

Hubert – patrón psov

David – patrón holubov

Havel – patrón vtákov

Neot – patrón rýb 

Dokonca aj rýchle a šikovné riešenia problémov majú svojho svätého

Aj keď je jeho existencia spochybňovaná a fakticky s veľkou pravdepodobnosťou neexistoval, nedá nám neuviesť ho ako takú menšiu bizarnosť medzi svätými patrónmi. Ide konkrétne o svätého s menom Expeditus (expedite = urýchlene). Jeho kult sa v stredoveku rozšíril najmä na Sicílii a v južnom Nemecku. Utiekať by sa mali k nemu všetci tí, ktorí potrebujú rýchle riešenie, šikovnú myšlienku, ktorá ich dostane z nepríjemnej či dokonca nebezpečnej situácie. Okrem iného je Expeditus aj patrónom obchodníkov a plavcov.

Kto vlastne sú svätí patróni?

Slovo patrón je latinského pôvodu a v starom Ríme označovalo človeka s bohatstvom a vplyvom, ktorý sa v duchu občianskej empatie zaujímal o problémy menej úspešných a pomáhal im. Títo sa označovali ako klienti a patrónovi vzdávali úctu, niekedy mu ako vďaku za pomoc dali darček. Tento základ prijalo v duchovnej podobe kresťanstvo. Svätí patróni podľa kresťanstva vyprosujú veriacim u Boha milosti, pomáhajú v životných situáciách a ich život je pre veriacich inšpiráciou.

Pojem svätec vychádza z latinského „sanctus“. Prívlastok svätý má v prvom rade Boh a aj osoby a deje, ktoré sú s jeho pôsobením spojené. Čo sa kresťanstva týka, ide v prvom rade o Ježiša a jeho rodinu, o životy apoštolov. 

Tiež sem patrí dielo štyroch tvorcov evanjelií, ktorí zaznamenávali Kristovo pôsobenie (Marek predstavil Ježiša ako liečiteľa, Matúš sa viac zameral na jeho učenie, Lukáš ho vykresľuje ako spasiteľa sveta a Ján ako darcu večného života). Takže vlastne Ježiš spoločne s Jánom Krstiteľom stoja na samotnom začiatku zoznamu mučeníkov a svätcov. Za svätý sa okrem iného považuje aj kríž, hostie či Jeruzalem.

pani z Aparecida katolícky patrón kresťanstva v brazílii

V prvých troch storočiach boli v dôsledku prenasledovania kresťanstva svätými najmä mučeníci, ktorí končili na popraviskách, ukrižovaní či našli svoju krutú smrť v aréne Kolosea. Aj neskôr išlo o výnimočných ľudí, s ktorými sa nezriedka spájajú zázraky, uzdravenia. Istým spôsobom mučeníctva bol aj asketický a pustovnícky život, ktorí mnohí svätí patróni viedli. V každom prípade na ich vrub pripisujeme hrdinstvo, obetovanie sa a zbožný život.

Proces kanonizácie (svätorečenia) – vyhlásenie za svätého

Svätosť bola a je prehlasovaná v procese kanonizácie, čiže svätorečenia. Má svoje pravidlá, pričom tie sa časom v priebehu tisícročí menili. Úplne na začiatku boli za svätých dokonca vyhlasovaní aj ľudia ešte žijúci.

Od štvrtého storočia schvaľovali svätosť miestni biskupi, najmä ak bolo možné preukázať svätosť príkladným kresťanským životom a zázrakmi. Okolo roku 1000 bol v cirkvi proces kanonizácie legalizovaný priamo pápežom.

Je to aj dnes proces veľmi komplikovaný. Najprv sa musí preukázať, že daná osoba žila v cnosti a nasledovala Krista. Toto sa robí na úrovni diecézy, kde zomrela alebo pôsobila. 

Zaujme ťa: Snár: Vystrašil ťa mŕtvy v sne? Zisti, čo môžeš očakávať

ako sa stať svätým blahorečenie vyhlásenie za blahoslaveného a svätého

Následne biskup ustanoví postulátora, ktorý predstavuje kauzu, a promótora viery, ktorý ju skúma. Ak sa zhromaždí dostatok dôkazov, biskup pošle správu do Ríma, kde ju posúdi Kongregácia pre kauzy svätých. Ak je kauza schválená, pápež vyhlási danú osobu za ctihodnú.

Potom sa musí preukázať, že daná osoba zasiahla z neba v prospech niekoho, kto sa k nej modlil. Zázrak musí byť overený. Ak sa zázrak potvrdí, pápež vyhlási danú osobu za blahoslavenú. Nakoniec sa musí preukázať, že daná osoba zasiahla z neba ešte raz, a to po svojom blahorečení. Je to tzv. druhý zázrak a musí byť taktiež lekársky a teologicky overený. Ak sa druhý zázrak potvrdí, až po tomto všetkom pápež vyhlási danú osobu za svätú.

Foto: Freepik

Použité zdroje:

Slavomír Ravik: Velká kniha světců, Regia Praha 2002

Elizabeth Hallamová: Světci, Voltox Globator Praha 1996

Giorgio P. Panini: Veľký atlas mytológie, PERFEKT Bratislava 1996

Pin It on Pinterest

Zdieľajte, ak sa vám u nás páči.

Pripravujeme pre vás ďalšie zaujímavé články.