Už sa vám stalo, že ste prišli na nové miesto, pričom by ste dali ruku do ohňa za to, že ste tam už v minulosti boli? Alebo ste sa dostali do situácie, z ktorej ste mali pocit, že ste ju už niekedy zažili? Prípadne ste spoznali nového človeka a cítili sa s ním okamžite ako so starým známym? Alebo ste začuli novú pesničku, o ktorej ste boli skalopevne presvedčení, že ste ju už predtým počuli? Ak máte zážitky tohto charakteru, niet divu. Ide totiž o pomerne častý jav. Volá sa dejavú, z francúzskeho déjà vu, čo doslovne znamená „ už videné“.

Jav dejavú bol popísaný už v roku 1876. Termín „déjà vu“ sa vtedy objavil v liste redaktorovi Revue philosophique od parapsychológa s menom Émile Boirac, no a následne bol jav bližšie analyzovaný v Boiracovej knihe L’Avenir des Sciences Psychiques. V nej, zjednodušene povedané, zahrnul autor dejavú pod jasnovidectvo.

Vybrali sme: Veríte, že môžete dostať z očí? Urieknutie má svoje prejavy a babky bylinkárky odporúčajú nasledovné

Neskôr sa na jav pozreli vedci aj exaktnejšie. O tom, čo je príčinou dejavú, tak existuje viacero teórií, no jej mysteriózny a z nadprirodzena vychádzajúci základ si už bude niesť so sebou stále.

Znova v súčasnosti sa dejavú dostalo do popredia v súvislosti so sériou filmov Matrix. V nich bol tento jav interpretovaný ako istý „zásek“ v realite, ako chyba programu s pomerne negatívnymi dôsledkami. Aký ale má dejavú zmysel v živote človeka?

Pozri aj: Tip na vnútorné posilnenie vitality, činorodej energie a odolnosti proti stresu

de javú matrix význam

Kto prežíva najviac dejavú?

Hovorí sa, že s dejavú sa stretne v živote každý. No, aby sme boli presnejší, tak je to okolo 70 až 80 % jedincov z populácie. Najčastejšie sa s ním možno stretnúť v mladšom dospelom veku, pričom početnosť javu klesá po 25. roku života. Tendenciu k dejavú majú ľudia senzitívnejší, s väčšou fantáziou, tiež tí, ktorí majú viac cestovateľských podnetov či dokonca tí, ktorí si lepšie pamätajú svoje sny.

Rozdielne teórie o záhadnom jave

Jedna z teórií o dejavú, ktorá sa takpovediac drží „pri zemi“, hovorí o tom, že nás klame náš vlastný mozog. Ten má totiž tendenciu k zovšeobecňovaniu. Stačí mu jeden známy stimul, aby mohol na jeho základe urobiť záver o celej situácii. A v tom môže spočívať koreň celého problému. Stačí nám tak vidieť na cudzom mieste len jeden predmet, ktorý si napríklad spájame s detstvom, aby sme mali pocit, že sme tam už niekedy boli.

Zaujímavejšie interpretácie javu však ponúka už spomínaná parapsychológia. V rámci nej sa stretávame s teóriou o predpovedaní budúcnosti, ale tiež s teóriou o spomienkach z našich minulých životov.

Pokiaľ by ste dejavú vnímali skôr ako nesúlad v mozgu, pravdepodobne by ste jeho hlbší zmysel ani nehľadali. No z aspektu parapsychológie je jeho význam naozaj veľký. A preto sa pri ňom pristavíme.

Zaujme ťa: Snár: Šaty v sne – červené, čierne či svadobné? Pozor! Interpretuj si správne oblečenie, jeho nákup aj prezliekanie sa

dejavú význam čo znamená

Význam z hľadiska parapsychológie

Parapsychológovia pripúšťajú, že dejavú je vlastne útržok spomienok z našich minulých životov. Že napríklad človek, s ktorým sme sa len pred chvíľkou stretli a zoznámili, no zdá sa nám, akoby sme ho poznali už dávno, môže byť náš blízky z minulého života.

Pri týchto nadprirodzených teóriách o dejavu sa kladie dôraz na detail. A to preto, aby nám niečo podstatné neušlo a neochudobnili by sme o to svoj život. Mali by sme byť teda všímaví, pozorní k tomu, čo nám hovorí vnútorný hlas, intuícia, k tomu, ako sa cítime. Napríklad priestor, ktorý nám predvádza realitný maklér a máme v ňom pocit dejavu, mohol byť minulým domovom alebo sa k nemu viažu iné spomienky z minulého života.

Rovnako sa s nadprirodzenom spája aj teória o tom, že vďaka dejavú môžeme niektoré veci v našom živote predpovedať, a tak aj ovplyvniť. Dôležité rozhodnutia spojené s dejavú v sebe nesú výkričník. Preto ani z tohto aspektu nie je vhodné brať dejavú na ľahkú váhu.

Foto: Freepik

Pin It on Pinterest

Zdieľajte, ak sa vám u nás páči.

Pripravujeme pre vás ďalšie zaujímavé články.