Hovorí sa, že modré oči sú falošné a zelené napovedajú o silných emóciách a sexappeale. Spätosťou medzi povahou človeka a farbou dúhovky sa zaoberali aj naši predkovia. Dokonca  už v staroveku vznikla náuka fyziognómia, ktorá mala identifikovať povahu aj vlohy človeka na základe jeho vzhľadu. Aj v súčasnosti sa týmto súvislostiam medzi zovňajškom a charakterom prikladá význam – niekedy väčší, inokedy menší. Farba očí a charakteristika osobnosti je v každom prípade zaujímavou témou. Podobne ako tá minulá, ktorej sme sa taktiež venovali, a to, čo prezrádzajú pery o človeku.

Naozaj možno na prvý pohľad do očí odhaliť silné i slabé stránky človeka? Je na vás, či nasledujúcej kategorizácii budete veriť, lebo nie je vedecky podložená a aj samotná fyziognómia nemá vedecký základ. No je až neuveriteľné, ako nasledujúca charakteristika pasuje. Čo si myslíte vy? Veď napokon, môžete si to hneď overiť. A to na vás samotných, keďže seba poznáte najlepšie. Tak ako? Pýšite sa nebesky modrými, iskrivými orieškovými alebo nebodaj netradičnými zelenomodrými či hnedozelenými očami? Čo o vás prezradia?

Hnedá farba očí a charakteristika osobnosti

Slabohnedá, oriešková až strednehnedá farba dúhovky je v populácii pomerne častá a na druhých, ako bolo zistené, pôsobí najsympatickejšie. Dokonca sa ľudia s hnedými očami považujú za najdôveryhodnejších. 

Pozri aj: Vieš o tom, že typy chôdze dokážu o ľuďoch prezradiť šokujúce veci?

farba očí a charakteristika

Hnedé oči majú signalizovať úprimnú asertívnu aj spoločenskú povahu so silným sebavedomím. Osoby s hnedými očami by tiež mali vynikať v logickom myslení.

A čo kombinované farby očí?

Určite treba hneď zo začiatku pripomenúť, že hnedá, tak aj ostatné farby očí, nemusia byť ostro vyhranené, teda môžu byť kombinované. Ako napríklad hnedozelené alebo modrozelené, prípadne i hnedomodré dúhovky. V tomto prípade by ste mali charakteristiku zakladať na dominantnej farbe, ale zároveň brať do úvahy aj druhú farebnú prímes. Takže niektoré znaky osobnosti sa budú pravdepodobne prelínať. Pri menej dominantnej farbe, samozrejme, v menšom rozsahu.

Tmavohnedá až hlboká čierna farba očí a charakteristika osobnosti

A postúpime k ďalšej podmanivej farbe očí. Tmavšie odtiene hnedej až čierne zafarbenie patrí v populácii medzi tie vzácnejšie. Už na prvý pohľad pôsobia takéto „zrkadlá duše“ tajomne a ich vlastníci bývajú duchovne založení. Taktiež pôsobia sympaticky až uhrančivo. Vedia si ostatných ľudí podmaniť a nadchnúť pre hodnoty, ktoré sú pre nich kľúčové. Napriek veľkému vplyvu, ktorý dokážu mať na druhých, nepatria medzi príliš extrovertné povahy, práve naopak. Výhody introverta sú však nepopierateľné, ako sme už písali v jednom z našich článkov. 

Čo prezrádza modrá farba očí?

Najviac modrookých ľudí nájdeme v severských krajinách. Na prvý pohľad môžu pôsobiť chladne a u druhých nevyvolávajú takú dôveru ako oči hnedé či tmavohnedé. No i keď modrooký človek nedáva navonok explicitne svoje pocity, v jeho vnútri sa môžu diať veľké veci. Pozitívnou vlastnosťou je práve vnútorná sila, odhodlanosť a vytrvalosť. Naozaj silné benefity inak pomerne miernej povahy. Osobnosť s očami farby oblohy, ale aj tmavších odtieňov modrej je takou tou typickou „tichou vodou, ktorá brehy myje“. 

Sexi zelená farba očí a charakteristika osobnosti

Mimoriadne zvodne pôsobiaci zelený odtieň dúhovky sa spája predovšetkým s kreativitou a citlivou dušou. Ešte takéto dlhé riasy k tomu a z krásneho pohľadu sa podlomia kolená. Pri bledozelenom až smaragdovom odtieni  ide väčšinou o dobroprajného človeka, ktorý však môže na svoju dobrotu i doplatiť. Nenávidí konflikty a miluje slobodu. Je to originálna osobnosť, ktorá sa nebojí vybočiť z hlavného prúdu.

charakter podľa očí

Zriedkavá sivá farba očí skrýva poklad

Sivá dúhovka patrí medzi zriedkavejšie. Majitelia sivých očí väčšinou musia vynaložiť veľké úsilie, aby ich druhí brali vážne. Je to vlastne protiklad tmavohnedej až čiernej farby očí, ktoré na druhých pôsobia autoritatívne a presvedčivo.

Napriek problematickejšiemu presadeniu sa v spoločnosti ľudia so sivými očami bývajú pokojní, uvážliví a vynikajú pri riešení krízových situácií. Patria medzi najharmonickejšie osobnosti s veľkou empatiou.

Foto: Freepik

Pin It on Pinterest

Zdieľajte, ak sa vám u nás páči.

Pripravujeme pre vás ďalšie zaujímavé články.