REKLAMA

Hoci v spoločnosti viac počuť a vidieť extrovertov a rovnako sú niekedy až preceňovaní pre svoju flexibilitu, otvorenosť a ľahkosť sociálnej kooperácie, introverti majú taktiež svoje veľké plusy. O nich sa dozviete v nasledujúcich riadkoch. Toto priblíženie povahy introverta odhalí priam skryté poklady. Povieme si ale najskôr, kto je introvert a následne si analyzujeme jeho prednosti. 

Odporúčame čítať ďalej najmä ľuďom, ktorí majú tento typ osobnosti vo svojom okolí a nerozumejú mu, resp. nerozumejú tomu, ako „funguje“, ako sa mu priblížiť a vyjsť v ústrety. A k tomu je dobré vedieť i to, aké sú výhody introverta v porovnaní s extrovertom. I keď býva vo všeobecnosti preferovaná skôr extrovertná povaha, introverti disponujú veľkým potenciálom a prednosťami, vďaka ktorým neraz dokážu extrovertov, metaforicky povedané, prevalcovať.

Stručná charakteristika introverta – hlavne si ho nepomýľte s asociálom

Rozdiel medzi introvertom a extrovertom je asi zrejmý, pozor však na zamieňanie introverta s asociálnym typom osobnosti. Ich vlastnosti sa vôbec nemusia zhodovať. A je to zároveň dôležité rozlíšiť v súvislosti s pozitívnymi kvalitami introverta, na ktoré sa ďalej zameriavame. 

Nie je primárne pravdou, že introverti sa viac sťahujú do seba a nevyhľadávajú spoločnosť kvôli tomu, že by nemali radi ľudí. Povaha introvertov môže byť totiž vyslovene priateľská a ich východiskové profilové vlastnosti do veľkej miery idú ruka v ruke s predstavou o úžasnom priateľovi, ba aj zamestnancovi. 

Hlavným dôvodom, prečo sa viac stránia sociálnym kontaktom, je ten, že ich táto interakcia vyčerpáva a následne im dlhšie trvá, kým spätne dôjde k vnútornému energetickému vyrovnaniu.

Čo ťa vybalancuje: Tip na upokojenie sa a vnútornú harmonizáciu

aká povaha charakteristika introverzia

Pojem introvert nie je synonymom pustovníka ani odľuda. Introverti síce môžu takí byť, no väčšinou sú veľmi priateľskí. [1]

Asociálni ľudia na rozdiel od introvertov sú naladení voči druhým nepriateľsky, bývajú cynickí, neempatickí a bez problémov porušia aj spoločenské pravidlá. Zjednodušene povedané, asociálom môže byť aj extrovert, aj introvert. Nie je teda pravidlom a základnou charakteristikou introverta, ktorý má sklon k samotárstvu, že je automaticky aj asociálny. Sú to dve odlišné záležitosti.

...

Tak si to zhňme. Kto je introvert a čím sa vyznačuje introverzia? 

  • Je protipólom extroverta, v spoločnosti môže pôsobiť hanblivo a utiahnuto. Sociálny kontakt ho vyčerpáva. Viac mu vyhovuje rozhovor s jedným človekom ako so skupinou ľudí. 
  • Preferuje menej sociálne stimulujúce aktivity.
  • Introvert má svoj vlastný vnútorný svet s bohatou predstavivosťou. Viac žije v ňom a tu si aj uchováva a analyzuje podnety, ktoré na neho zapôsobili. 
  • Má väčšinou dobré pozorovacie schopnosti a pri riešení problémov ide viac do hĺbky. Preferovanie kvality pred kvantitou platí aj pre priateľstvá a ostatné sociálne kontakty.
  • Svoje nápady, myšlienky si necháva skôr pre seba. Viac premýšľa pred tým, ako niečo povie.
  • Lepšie sa mu vyjadruje písomne ako ústne.
  • Nemá rád tzv. small talk, ale obľubuje hlboké diskusie.

Doba extrovertov

A teraz malé okienko do súčasnosti. Je venované miestu introvertov v tejto spoločnosti. Najlepšie ho podľa nás vystihla autorka knihy Úspešný introvert, Susan Cain.

„Žijeme v dobe, kde na vrchole hodnotového rebríčka stojí ideál extroverzie – všadeprítomné presvedčenie, že ideálnym ja je družný osobnostný typ alfa, ktorý je rád v centre pozornosti. Typický extrovert uprednostňuje istotu pred pochybnosťami, radšej koná, ako premýšľa, riskuje ako uvažuje. Ide mu tímová práca a žije spoločenským životom. Nemá problém ukázať, čo „v ňom je“. (…) Introverzia – spolu s príbuznou citlivosťou, vážnosťou a plachosťou – je v súčasnosti druhotriednou osobnostnou črtou, ktorá sa nachádza niekde medzi sklamaním a diagnózou. Introverti žijúci v tieni ideálu extroverzie sú ako ženy vo svete mužov, znevažovaní pre vlastnosť, ktorá je základom ich osobnosti.“ [1]

Poďme teda vyzdvihnúť prednosti introvertov, ktorých je dosť, len nie sú tak do očí bijúce, ako je to v prípade extrovertov.

Kľúčové výhody introverta – sila koncentrácie a hĺbavá povaha

Zatiaľ čo extrovert je orientovaný navonok a čerpá energiu zo sociálnych interakcií a diania naokolo, introvert nachádza energiu v pokoji. Príliš veľa vonkajších podnetov a ruchov ho vyčerpáva.

REKLAMA

No a treba zdôrazniť, že pokoj a ticho, ktoré introvert vyhľadáva, praje koncentrácii. Dosahuje tak v sústredení sa a systematickosti oveľa lepšie výsledky ako extrovert, hoci ten môže byť zas o niečo rýchlejší. Ako však vieme, rýchlosť nie je všetko a v tomto móde dochádza častejšie ku chybovosti.

Pre introvertov je tiež charakteristické, že sa pozerajú na veci zo širšieho aspektu a vidia ich komplexnejšie v súvislostiach. A to i napriek tomu, že sa radi sústredia na plnenie jednej konkrétnej požiadavky a až následne pokračujú ďalšou. 

Neprehliadni: Prečo si viesť denník vďačnosti? Nebudete veriť, čo všetko môže zmeniť!

vlastnosti introverta

Z tohto hľadiska multitasking, ktorý je silne dekoncentrujúci a podľa posledných výskumov aj škodlivý, nie je ich šálkou kávy. 

Okrem schopnosti introvertov skoncentrovania sa na dôležité veci treba vyzdvihnúť i vytrvalosť a trpezlivosť. Dokážu si ísť dlhodobo za svojimi cieľmi, hoci úspech je ešte ďaleko pred nimi.

Mlčať je zlato!

Áno, introverti toho veľa nenahovoria, ale väčšinou, keď už prehovoria, je to k veci a prínosné. Ukecaní extroverti toho niekedy porozprávajú až príliš. Zoberme si ako príklad klebetenie a „vypĺňanie ticha“ rečami, ktoré sú len akousi vatou.

Pri introvertoch je tiež väčší predpoklad, že vás dôkladne vypočujú bez prerušovania, analyzujú problém a pomôžu. A síce na jednej strane nie sú majstrami monológov, na strane druhej sa vo väčšine prípadov veľmi dobre vyjadrujú písomnou formou.

Kvalita nad kvantitou

Sociálny okruh introvertov nebýva veľký. To však nie je žiadnym mínusom! Dôležitejšie je pre nich mať hoci jeden či dva hlbšie priateľské vzťahy ako veľa povrchných. Do svojich blízkych však investujú veľa energie a času. Ich priateľstvá sú naozaj plnohodnotné. Veľkým bonusom je tiež to, že sa dokážu veľmi dobre vcítiť do pocitov svojich blízkych, a tak ich aj lepšie pochopiť či pomôcť im.

Schopnosť byť sám so sebou

Byť len sám so sebou je pre čistokrvného extroverta priam utrpenie. Výhody introverta zahŕňajú i to, že sa nenudí a nie je nešťastný ani v prípade ak je dlhšie osamote. Dokonca sa môže po dlhšom sociálnom vypätí v samote až vyžívať a vychutnávať si ju. Jeho vnútorný svet je mimoriadne bohatý a má sa teda čím zaoberať spôsobom, ktorý ho napĺňa. 

Faktom je tiež to, že vo všeobecnosti preferuje samostatnú prácu pred tou tímovou. Pre niektoré pracovné pozície je to však veľké plus. Introvertovi maximálne vyhovuje home office bez pre neho rušivých sociálnych elementov. 

Oplatí sa pozrieť: Vlastná domáca kancelária? Žiadny problém!

introvert

Výhody introverta v partnerskom vzťahu

Prejdeme si špeciálne aj výhody introverzie v oblasti lásky. Keďže introvertne nastavený človek vo veľkej miere drží svoje emócie pre seba, prejavuje sa v tomto duchu navonok miernejšie a pokojnejšie ako extrovert, vyhnete sa s ním tak aj deštruktívnym explozívnym prejavom, ktoré časom môžu vyeskalovať u extrovertov. Samozrejme, je to niečo za niečo. Ani prejavy vášne a nehy nebudú v jeho prípade veľmi výrazné.

Čo však mimoriadne nahráva v jeho prospech je to, že introvert je menej náchylný na privlastňovanie si inej osoby vo vzťahu a obmedzovanie jej slobody. Môžete si aj bez neho či nej pokojne naplánovať svoj vlastný program a dáte tak priestor aj svojej introvertnej polovičke, aby trávila čas sama so sebou. Žiarlivosť a nedôvera vo vzťahu býva u introvertov oveľa menšia. Teda najmä ak ide o neoprávnenú a vykonštruovanú žiarlivosť.

Flexibilita? Aj tú treba vyvažovať stabilitou! 

Aj keď väčšina súčasných zamestnávateľov šalie po maximálne flexibilných zamestnancoch, ukazuje sa, že priveľa flexibility môže i uškodiť. Napríklad taký príliš flexibilný zamestnanec nemá problém firmu opustiť, keď mu bude niekde ponúknutá lepšia príležitosť. Zamestnávatelia majú v introvertoch stabilnejších a pokojnejších zamestnancov, na ktorých sa môžu spoľahnúť.

Introvertovi naozaj nerobí dobre, keď sa okolo neho deje veľa zmien naraz. Pocit istoty, bezpečia a stability býva pre neho mimoriadne dôležitý. No na druhej strane, keď je niekde a s niekým spokojný, zostáva verný, a to nielen firme, ale aj priateľom, partnerovi…

A to sú v skratke výhody introverta, resp. jeho vnútorného nastavenia, pred extrovertom. Je ich málo? Pokiaľ si myslíte, že sme na nejaké zabudli, pokojne svoj postreh napíšte dole do komentára. 

Použité zdroje:

[1] Susan Cain: Úspešný introvert (Sila introvertov vo svete, ktorý nikdy neprestáva hovoriť), Motýľ Bratislava 2015. 

Foto: Freepik

Pin It on Pinterest

Zdieľajte, ak sa vám u nás páči.

Pripravujeme pre vás ďalšie zaujímavé články.