REKLAMA

Tehotenstvo prináša do života ženy nové veci. Nebudeme si klamať, sú to aj mnohé obmedzenia či zákazy v oblasti stravovania či celkovo životného štýlu. Ale to nie je všetko. Ženy bývajú konfrontované s doposiaľ pre ne neznámymi lekárskymi vyšetreniami a metódami. Hamiltonov hmat je jednou z takýchto metód. Na Slovensku nie je ničím výnimočným, keď žene urobia „Hamiltona“ bez toho, aby vedela o tom, že sa na nej bude realizovať. A to napriek tomu, že podmienkou jeho výkonu by mal byť informovaný súhlas danej ženy. No a práve preto, ak očakávate bábätko, je naozaj dobré vedieť, kedy, ako a prečo sa Hamiltonov hmat vykonáva.

Čo to je a kedy sa vykonáva Hamiltonov hmat?

V situácii, keď ide všetko podľa normy, teda keď sa spustí prirodzený pôrod a dieťatko sa vypýta na svet samo, je Hamiltonov hmat bezpredmetný. Nie je však neobvyklé, ak pôrod neprichádza a treba tomu pomôcť. Vtedy Hamiltonov hmat prichádza do úvahy. Tento odborný hmat, ktorý do praxe uviedol v roku 1810 škótsky lekár James Hamilton, sa vykonáva vo vysokom štádiu tehotenstva a jeho cieľom je podporiť procesy tela smerujúce k pôrodu. 

Inak povedané, Hamiltonov hmat má urýchliť pôrod. Pristupuje sa k nemu vtedy, keď žena „prenáša“. Teda keď sa prekročí 42. týždeň tehotenstva, resp. po očakávanom termíne pôrodu. Ide o jednu z metód indukcie, teda spustenia pôrodu, pred samovoľným nástupom pôrodnej činnosti.

Pred vyvolaním pôrodu však pôrodník prihliada na zdravotný stav matky aj dieťatka a taktiež na zrelosť dieťatka. Pred samotným úkonom je vždy dôležité zvážiť všetky pre a proti a ak matka alebo dieťa vykazujú akékoľvek známky ohrozenia, pôrod je vedený cisárskym rezom.

Ako prebieha úkon?

Ako Hamiltonov hmat prebieha? Vykonáva ho lekár počas gynekologického vyšetrenia, keď usúdi, že je vhodné jeho použitie. V zásade ide o mechanické (s pomocou prstov vykonané) oddelenie vaku blán od steny maternice. Toto oddelenie sa realizuje krúživým pohybom vnútri krčka maternice.

Oddelením blán dochádza k uvoľneniu prostaglandínov vedúcich k pôrodu. Aktivuje sa tak činnosť maternice. No a do niekoľkých hodín by malo podľa správnosti dôjsť k prvým pôrodným kontrakciám. Zjednodušene povedané, Hamiltonovým hmatom dochádza k naštartovaniu celého pôrodného procesu. 

Zaujme ťa: Prvé dni s bábätkom: Tieto tipy by mali ovládať čerství rodičia

hamiltonov hmat pôrod

Kedy je vhodné použiť túto metódu?

Lekári sa k realizácii Hamiltonovho hmatu dostávajú v týchto prípadoch.

  • „Prenášanie“ sa naťahuje, pôrod vychádza po termíne, a to 7 dní a viac.
  • Plod je väčší ako 4000 gramov.
  • Nastali komplikácie počas tehotenstva. Najčastejšími, keď sa Hamiltonov hmat odporúča, sú tehotenská cukrovka, vysoký krvný tlak či infekcie.
  • Plodová voda odtiekla, ale pôrod sa nespustil, hrozí prepadnutie pupočníka do pôrodných ciest.
  • Ak už placenta nestíha pokrývať potreby bábätka a to zaostáva v raste.
  • Rodičke alebo bábätku hrozí infekcia.
REKLAMA

Hamlitonov hmat ako reálna pomoc žene pred pôrodom?

Ako sa k tomuto úkonu stavajú ženy, ktoré ho absolvovali? Názory sa rôznia. Vyzdvihnúť však možno to, že ide v zásade (v porovnaní s inými metódami určenými na vyvolávanie pôrodu) o šetrný úkon a jeho vykonanie by pre rodičku nemalo znamenať nadmerný diskomfort. I keď prežívanie nepríjemných pocitov pri jeho realizácií môžu byť mierne i vyššie, čo je vysoko individuálne. Tento hmat tiež môže byť sprevádzaný slabo krvavým výtokom a miernou bolestivosť ktorá sa prirovnáva k menštruačnej bolesti. Vyslovená bolestivosť je však ojedinelá.

Čo sa samotného vyvolania pôrodu týka, niektorým ženám Hamilton spustí prvé kontrakcie už za pár hodín, u iných nie je až tak efektívny. Tiež sú známe aj kontraidnikácie, kedy sa tento hmat nesmie realizovať. Ide napríklad o abnormality placenty, indikovaný cisársky rez či nepomer medzi rozmermi panvy ženy a rozmermi bábätka.

Fyziologické tehotenstvo trvá 38 až 42 týždňov a samozrejme, že ideálne je, keď sa pôrod v danom čase naštartuje sám, teda bez pomoci lekárskych zásahov. V podstate každý vonkajší zásah so sebou nesie nejaké to riziko. 

Neprehliadni: Malinové listy pomáhajú rozbehnúť pôrod

ako sa robí hamiltonov hmat

No pri zachovaní najvyšších hygienických štandardov, pri priravenosti tela ženy na pôrod a pri odbornom prístupe lekára je Hamiltonov hmat metódou, ktorá má svoje opodstatnenie. 

Pred jeho vykonaním však má byť v každom prípade žena informovaná o tom, čo sa ide diať, pričom sa  vyžaduje aj písomný informovaný súhlas s úkonom. No a práve v tomto máme na Slovensku podľa reálnych skúseností žien, ktoré rodili v našich nemocniciach, ešte značné deficity.

Ďalšie spôsoby indukovaného pôrodu

Ak sa pôrodník rozhodne pôrod indukovať, má na výber z niekoľkých metód. Tie môžeme rozdeliť na farmakologické, teda prostredníctvom liekov, alebo chirurgické, čiže ruptúra plodových obalov a Hamiltonov manéver.

Pred samotnou indukciou je dôležité zhodnotiť „zrelosť“ krčku maternice. Zrelý krčok znamená, že tkanivo je zmäknuté. Je to nevyhnutná podmienka, pretože pri tuhom krčku by mohlo dôjsť k jeho ruptúre. Ak krčok nie je „zrelý“ vykonáva sa takzvaná preiundukcia, kedy sa do krčku aplikuje gél s prostaglandínmi, ktoré krčok pripravia na pôrod.

Následne sa môže pristúpiť k samotnej indukcii. Najznámejšou látkou, ktorá sa vyskytuje v organizme ženy a jej množstvo prirodzene stúpa pri pôrode, je oxytocín. Je to látka, ktorá pri pôrode zosilňuje kontrakcie maternice. V rámci vyvolania pôrodu sa podáva v infúzii. Možnosťou je aj použitie prostaglandínov ale iba lokálne- vo forme vaginálnych čípkov, tabletiek alebo vaginálnych gélov.

Ku chirurgickým metódam patrí už spomínaný Hamiltonov hmat. Ďalšou možnosťou je amniotómia, prasknutie vaku blán. Pôrodník ju robí pri gynekologickom palpačnom vyšetrení počas kontrakcie, kedy sú plodové obaly napäté. Do krčka maternice zavedie polovicu takzvaných jednozubých klieští a opatrne prepichne vak blán. Odtok plodovej vody spôsobí obopnutie bábätka maternicou, jej stiahnutie a tým dôjde k spusteniu alebo zosilneniu kontrakcií. Ide o metódu, ktorá sa často kombinuje aj s infúziou oxytocínu.

Foto: Freepik

Odborný garant článku: MUDr. Soňa Molnárová

Pin It on Pinterest

Zdieľajte, ak sa vám u nás páči.

Pripravujeme pre vás ďalšie zaujímavé články.