Aj keď máme 5 zmyslov, pravdou je, že až 80 % všetkých informácií získavame cez oči. Zvyšné zmysly, teda hmat, chuť, sluch a čuch, nám dohromady približujú svet v 20 %, pričom je to zhruba 5 % na každý spomínaný zmysel. Očný kontakt, o ktorom si teraz prezradíme pozoruhodné informácie, hrá významnú úlohu v komunikácii, a to predovšetkým tej neverbálnej. Očami teda informácie nielen prijímame, ale ich aj vysielame, komunikujeme…

ČO NA OČI ČI DO NICH? POZRI TU >>>

Naozaj dobrý a dostatočný očný kontakt toho zvládne veľa. Jeho silné pôsobenie podkladajú mnohé psychologické aj sociologické štúdie. Takže aj keď si možno myslíte, že pohľad z očí do očí má priam magické účinky, všetky tieto mechanizmy, ktorým sa pohľadom, a to nielen tým intenzívnym, dáva priestor na realizáciu v medziľudskom kontakte, sú podložené vedecky. Dostatočný očný kontakt vám pomôže uskutočniť vynikajúce obchody, zvýšiť sympatie u druhého pohlavia, no a v neposlednom rade získať aj obdivnú priazeň publika, pred ktorým vystupujete, či už s firemnou prezentáciou, alebo odbornou prednáškou.

Dostatočný očný kontakt

Ak by sme mali vytiahnuť to, čo si na očnom kontakte všímať najviac, tak je to jeho frekvencia a intenzita. Vo všeobecnosti sa pri komunikácii vyžaduje dostatočný očný kontakt, aby všetko klaplo tak, ako má. To znamená, aby sme pôsobili na druhých sebavedome, udržali ich pozornosť, zanechali dojem a sympatie, vybudovali dôveru. 

Čo je to však dostatočný očný kontakt? V tejto súvislosti sa hovorí o minimálne 70 % času, počas ktorého by mal byť počas konverzácie udržiavaný. Pre niektorých ľudí je to však náročná úloha, najmä pre tých s nízkym sebavedomím.

Zaujme ťa: Neformálny small talk: Osvoj si tipy na zdvorilostnú konverzáciu

očný kontakt pri rozhovore

Preťažený mozog a uhýbanie pohľadom

No zaujímavosťou je zaiste fakt, že klopenie zraku nemusí vyplývať len z nízkeho sebavedomia, prezentovania podriadenosti, ba dokonca ani pri pozeraní bokom nemusí ísť o neúprimnosť či klamstvo. Udržiavanie očného kontaktu je totiž pre mozog vyčerpávajúce.

Mozog si musí pri spracovávaní množstva informácií vybrať priority a niečo jednoducho odstaviť. No a energeticky náročné udržanie očného kontaktu a taktiež mozog vysiľujúce spracovanie myšlienok pri rozhovore sú dve nezávislé činnosti. Aj to je dôvod, prečo študenti v sústredení sa pri tabuli často neudržiavajú zrakový kontakt s učiteľom. 

Aká je ideálna dĺžka očného kontaktu?

Samozrejme, do úvahy treba brať aj rozdiel medzi príjemným očným kontaktom a takzvaným civením. Kde je hranica, za ktorou sa už pohľad druhého človeka vysvetľuje ako agresia a v hlave nám začne pípať pomyselná kontrolka poukazujúca na nebezpečenstvo?

Za sympatický očný kontakt sa považuje ten v trvaní 3 až 7 sekúnd. Nad 7 sekúnd (pokiaľ nejde o silnú zamilovanosť) je už väčšinou očný kontakt nepríjemný. Uvedené platí v našej kultúre. V Afrike či Japonsku sú normy nastavené inak.

Neprehliadni: Doplnky výživy pre zdravie očí

čo prezrádza pohľad do očí

Čo si ešte treba všímať?

Okrem samotných očí je pre analýzu očného kontaktu a ľudského rozpoloženia podstatné aj obočie, očné viečka či oblasť pod očami, ktorá podáva hodnotné informácie aj vďaka mimickým vráskam.

Na človeku, ktorý je rozrušený, prípadne ním lomcujú rôzne silné emócie, si možno všimnúť práve vrásky (pod očami či v oblasti medzi obočím), ale aj mykanie či vraštenie obočia. Pokiaľ zostane táto oblasť nepohnutá, v zásade nejde o silné emócie. Človek zo seba môže tlačiť „krokodílie slzy“ a imitovať rôzne emócie, ale bez týchto spomínaných mikropohybov je v podstate odhaliteľný.

Ako prezradí očný kontakt sympatie či nenávisť?

Vzťah k druhému človeku vedia celkom presne odhaliť očné zreničky. Tie sa dokážu až 4-krát zväčšiť a 4-krát zmenšiť. Ak pristúpite k človeku, ktorý vás nemá rád, zreničky sa mu zúžia. Rozšírenie zreničiek je pozitívnym signálom radosti z vašej prítomnosti a výrazne zväčšené zreničky tiež signalizujú sexuálny záujem.

Rovnako možno stiahnutie zreničiek sledovať všeobecne pri stresových situáciách a ohrození rôzneho charakteru, zatiaľ čo rozšírené zreničky zračia pohodu, pokojný stav dotyčného. Na základe spomínaného je zrejmé, že ľudia s tmavými očami alebo očnými šošovkami môžu skrývať svoj vnútorný svet lepšie, ako tí s očami svetlými. Keďže napríklad na jasne modrých očiach je zrenička maximálne viditeľná.

Vybrali sme: Farba očí a charakteristika osobnosti: Čo prezradia modré, zelené alebo hnedé?

Foto: Freepik

Pin It on Pinterest

Zdieľajte, ak sa vám u nás páči.

Pripravujeme pre vás ďalšie zaujímavé články.