Montessori už nie je neznámym pojmom ani na Slovensku. Montessori pedagogika s pozoruhodnými výsledkami očarila rodičov i pedagógov v celosvetovom merítku, hoci je stále len alternatívou ku klasickému ponímaniu výchovy. Škôlky či základné školy s týmto konceptom však už nájdete aj u nás a taktiež mnohé klasické školy a škôlky integrujú montesssori postupy do svojho výchovno-vzdelávacieho procesu.

Úžasné benefity však prináša podchytenie dieťaťa už od najmenšieho mala. Výsledkom je sústredené, poriadkumilovné a samostatné dieťa. Poďte sa pozrieť na východisko montessori, ktorým je pripravené prostredie. Je v podstate prvým krokom k realizácii montessori postupov aj v domácom prostredí.

Čo potrebuje dieťa podľa montessori?

Podľa montessori učenia sú pre deti kľúčové nasledujúce potreby:

  • potreba koncentrácie,
  • potreba slobody aj hraníc 
  • potreba sebauvedomenia smerujúca k nezávislosti.

Ako dieťaťu pomôcť tieto potreby napĺňať? Prvým krokom je vytvorenie montessori pripraveného prostredia, ktoré má dieťa podporiť v jeho samostatnej činnosti a radosti z objavovania. O tejto problematike nájdete množstvo hodnotných publikácií, my si v nasledujúcich riadkoch zhrnieme absolútny základ.

Montessori pripravené prostredie, na ktorom si dajú rodičia a aj výchovné zariadenia záležať, má najlepšie predpoklady „vytiahnuť“ a zveľadiť vnútorný potenciál dieťaťa v plnosti a celkom prirodzene. Toto prostredie sa prispôsobuje podľa vekových kategórií, a to 0 až 3 roky, 3 až 6 rokov a 6 až 12 rokov.

Keďže s montessori výchovou by sa za ideálnych okolností malo začínať v rodine, teda východiskovom priestore, je vhodné vytvoriť pre dieťa montessori izbu a tiež jeho potrebám prispôsobiť aj zvyšok domácnosti.

Východiskom je to správne montessori prostredie

Montessori pripravené prostredie by teda malo predchádzať všetkým montessori snahám. Uľahčuje celý proces tohto pedagogického pôsobenia a tiež ho urýchľuje.

Zaujme ťa taktiež: Vzdorovitosť u detí: Toto je správna reakcia

Pri tvorbe montessori izby a prispôsobení domácnosti stavajte na:

> harmonickom a pokojnom priestore rešpektujúcom aktuálne potreby dieťaťa, čo znamená, že sa mu časom aj prispôsobuje ( k tomu dopomôžu napr. rastúce stoličky, rôzne druhy modulových nábytkov);

> minimalistickom vybavení detskej izby, eliminujte umelohmotné pestrofarebné hračky pôsobiace dekoncentrujúco, ktoré dieťaťu v zásade nič nedajú a použijú ich len párkrát;

montessori

> jednoduchosti a prirodzenosti, v priestore tak dávajte prednosť prírodným materiálom  a tlmeným farbám;

> funkčnom nábytku (dôraz by mal byť kladený na úložné priestory, ako napríklad otvorené police, boxy, košíky), pričom výška nábytku má byť primeraná aktuálnej výške dieťaťa, aby malo ľahký prístup k svojim veciam a bolo tak podporené v sebestačnosti, rovnako treba prispôsobiť aj váhu používaných predmetov sile drobca (napríklad stoličiek, úložných boxov);

> bezpečnom nábytku, ktorý je dostatočne ukotvený a rizikové rohy zabezpečené, aby malo dieťa slobodu pohybu aj preskúmavania;

 > prispôsobení zvyšku domácnosti, ako je kútik na jedenie, ľahko dostupný priestor a veci na osobnú hygienu;

> poriadku, kde každá vec má svoje miesto a poskytuje tak možnosť ľahkej orientácie sa dieťaťa.

Foto: Pinterest

Pin It on Pinterest

Zdieľajte, ak sa vám u nás páči.

Pripravujeme pre vás ďalšie zaujímavé články.