REKLAMA

Montessori už nie je neznámym pojmom ani na Slovensku. Montessori pedagogika s pozoruhodnými výsledkami očarila rodičov i pedagógov v celosvetovom merítku. Hoci je stále len alternatívou ku klasickému ponímaniu výchovy, derie sa na výslnie. To si svojím pozitívnym pôsobením na deti aj výsledkami zaiste zaslúži. Montessori škôlky či základné školy s týmto konceptom výchovy a vzdelávania už nájdete aj u nás. Je pozoruhodné, že taktiež mnohé klasické školy a škôlky integrujú montesssori postupy do svojho výchovno-vzdelávacieho procesu.

Úžasné benefity však prináša podchytenie dieťaťa v tomto smere už od najmenšieho mala. Výsledkom je sústredené, poriadkumilovné a samostatné dieťa. Poďte sa pozrieť na východisko montessori, ktorým je pripravené prostredie. Je v podstate prvým krokom k realizácii montessori postupov aj v domácom prostredí.

Čo potrebuje dieťa podľa montessori?

Podľa montessori učenia sú pre deti kľúčové nasledujúce potreby:

  • potreba koncentrácie
  • potreba slobody aj hraníc 
  • potreba sebauvedomenia smerujúca k nezávislosti.
REKLAMA

Ako dieťaťu pomôcť tieto potreby napĺňať? Prvým krokom je vytvorenie montessori pripraveného prostredia, ktoré má dieťa podporiť v jeho samostatnej činnosti a radosti z objavovania. O tejto problematike nájdete množstvo hodnotných publikácií, my si v nasledujúcich riadkoch zhrnieme absolútny základ.

Montessori pripravené prostredie, na ktorom si dajú rodičia a aj výchovné zariadenia záležať, má najlepšie predpoklady „vytiahnuť“ a zveľadiť vnútorný potenciál dieťaťa v plnosti a celkom prirodzene. Toto prostredie sa prispôsobuje podľa vekových kategórií, a to 0 až 3 roky, 3 až 6 rokov a 6 až 12 rokov.

Keďže s montessori výchovou by sa za ideálnych okolností malo začínať v rodine, teda východiskovom priestore, je vhodné vytvoriť pre dieťa montessori izbu a tiež jeho potrebám prispôsobiť aj zvyšok domácnosti.

Východiskom je to správne montessori prostredie

Montessori pripravené prostredie by teda malo predchádzať všetkým montessori snahám. Uľahčuje celý proces tohto pedagogického pôsobenia. Dieťa sa v takomto prostredí lepšie orientuje, koncentruje a učí sa samostatnosti.

Pri tvorbe montessori izby a prispôsobení domácnosti stavajte na:

> harmonickom a pokojnom priestore rešpektujúcom aktuálne potreby dieťaťa, čo znamená, že sa mu časom aj prispôsobuje ( k tomu dopomôžu napr. rastúce stoličky, rôzne druhy modulových nábytkov);

> minimalistickom vybavení detskej izby, eliminujte umelohmotné pestrofarebné hračky pôsobiace dekoncentrujúco, ktoré dieťaťu v zásade nič nedajú a použijú ich len párkrát; 

> jednoduchosti a prirodzenosti, v priestore tak dávajte prednosť prírodným materiálom a tlmeným farbám;

montessori

> funkčnom nábytku (dôraz by mal byť kladený na úložné priestory, ako napríklad otvorené police, boxy, košíky), pričom výška nábytku má byť primeraná aktuálnej výške dieťaťa, aby malo ľahký prístup k svojim veciam a bolo tak podporené v sebestačnosti, rovnako treba prispôsobiť aj váhu používaných predmetov sile drobca (napríklad stoličiek, úložných boxov);

> bezpečnom nábytku, ktorý je dostatočne ukotvený a rizikové rohy zabezpečené, aby malo dieťa slobodu pohybu aj preskúmavania;

 > prispôsobení zvyšku domácnosti, ako je kútik na jedenie, ľahko dostupný priestor a veci na osobnú hygienu;

> poriadku, kde každá vec má svoje miesto a poskytuje tak možnosť ľahkej orientácie sa dieťaťa.

Foto: Pinterest

Pin It on Pinterest

Zdieľajte, ak sa vám u nás páči.

Pripravujeme pre vás ďalšie zaujímavé články.