Jin a jang je jedným z kľúčových symbolov čínskej kozmológie. Ide v podstate o metaforu dynamiky života v jeho protikladoch. Čo v sebe skrýva tento tajuplný čiernobiely symbol z dávnych čias? Čo predstavujú energie yin-yang? Ako si ich vysvetliť v spojitosti so zdravím, partnerstvom a životom ako takým?

Dualizmus, resp. jin a jang ako pár a protiklad zároveň

Základom čínskej filozofie je učenie o jine a jangu, ktoré do seba obsiahol ako konfucionizmus, tak aj taoizmus. Filozofia tohto symbolu bola predstavená v 9. storočí, a to vo významnom texte s názvom I-ťing, resp. Kniha premien

Jin-jang je o dualistickom princípe, čiže všetko vo vesmíre a na zemi sa nachádza v pároch, ktoré sú si protikladné, teda sa zároveň aj dopĺňajú. Spolu tvoria plnú celistvosť. Jin reprezentuje ženskú energiu a jang mužskú.

Za príklady tohto dualistického ponímania sveta môžeme uviesť (prvé je vždy jang a druhé jin): Slnko a Mesiac, svetlo a tmu, ráno a večer, aktivitu a pasivitu, kalkuláciu a intuíciu, teplo a chlad, sucho a vlhko, súťaživosť  a spoluprácu, tvrdosť a mäkkosť, no a v neposlednom rade zastrešujúce princípy mužskosť (jang) a ženskosť (jin).

yin yang symbol partnerstvo

Čo je to harmónia jinu a jangu a ako súvisí so zdravím, vzťahmi, myslením a životom ako takým?

Ako to je so zdravím, partnerstvom či šťastím podľa tejto východnej filozofie? Jin a jang si treba predstaviť ako dynamickú rovnováhu. Je to proces medzi dvoma stavmi, či už v človeku alebo v prírode, vesmíre… Ustrnutie v jednom stave by znamenalo rozpad, koniec, smrť.

...

Na zmenu, potrebu dodržania cyklov, odkazujú aj bodky v samotnom symbole. V jine je zárodok jangu a v jangu zas zárodok jinu, pričom čierna farba predstavuje silu jin a biela predstavuje silu jang. Všetko sa mení a my by sme mali túto dynamiku vo svojom živote rešpektovať. No a taktiež sami v sebe obe energie vybalansovávať každodenným žitím.

Pozri aj: Feng Šuej a peniaze: Tieto drobné zmeny prinesú bohatstvo

Pre spokojný a naplnený život totiž potrebujeme obe energie. Príliš veľa jednej a príliš málo druhej energie znamená, že nemôžeme optimálne využívať silu ani jednej. Potenciál tak zostane nenaplnený.

Zachovanie dynamickej rovnováhy medzi jinovým a jangovým stavom prináša harmóniu do mikrokozmu aj makrokozmu. Pokiaľ vo svojom živote zachovávate balans, teda rovnováhu medzi spomínanými stavmi, môžete sa tešiť z pevného zdravia, harmonických vzťahoch a celkovo zo šťastnej životnej vibrácie, ktorá zasahuje všetky sféry, ako je pracovná, partnerská, rodinná…

Aktivity na harmonizáciu

Pre hlbšie pochopenie tejto východnej filozofie a tiež akýsi návod, ako dosiahnuť v živote rovnováhu, odporúčame nazrieť do špecializovaných publikácií tohto charakteru. My vám však aspoň v skratke predstavujeme v bodoch niekoľko tipov, ako sa aspoň pokúsiť vybalansovať v chaotickej realite všedných dní.

 

  • meditácia
  • akupunktúra 
  • využívanie aromaterapie pre psychický balans
  • počúvanie vlastnej intuície

Tiež ťa zaujme: Čínsky horoskop a zvieratník

meditácia ženský a mužský princíp
  • vedomé prežívanie aktuálneho okamihu, neustrnutie v minulosti, ani prílišné utiekanie sa do budúcnosti
  • prirodzené prispôsobovanie sa cyklu dňa i roka (napr. neponocovať, na ráno zvoliť dynamickejšie aktivity, v lete si vyberať ľahkú stravu, v zime mať pomalší režim a pod.)
  • striedanie činorodej aktivity s relaxom, stíšením a ponorením sa do seba

Foto: Freepik

Pin It on Pinterest

Zdieľajte, ak sa vám u nás páči.

Pripravujeme pre vás ďalšie zaujímavé články.