REKLAMA

V našom online snári prechádzame postupne sny príjemné i tie menej príjemné. Tie druhé, zdá sa, si ráno pamätáme viac. Sú medzi nimi aj nočné mory. V zásade všetky sny, ktoré vo vás zanechajú nepríjemný pocit, sú varovaním. A takto môže byť interpretovaná aj krv v sne.

Na jednej strane ide o životodarnú tekutinu, na druhej strane je alarmujúce, keď o ňu človek prichádza počas krvácania. Existuje len málo pozitívnych výkladov a aj náš snár sa sústredí na najčastejšie obrazy krvi v snoch, ktoré vyvolávajú strach. Celkovo je situácia, keď vidieť krv v sne, často spájaná s násilnými činmi. No a tie sú od pozitívnych výkladov na míle vzdialené. Na čo sa teda pripraviť, ak ste v sne krvácali z nosa, z úst, prípadne ste videli krv na svojich rukách, ba nebodaj ste ju pili?

Akú v sebe nesie sen o krvi symboliku?

Krv v sne môže odkazovať na život, napríklad krv pri pôrode, no i na smrť, hoci len v prenesenom zmysle, keď človek v sne silno krváca. Sen o krvi do veľkej miery interpretujeme negatívne, pretože za bežných okolností ju nevidíme a táto životne dôležitá tekutina koluje v našich žilách, tepnách…

Takže áno, krv reprezentuje vitalitu a životnú silu, ale v kontexte krvácania nadobúda sen o krvi nepriaznivé konotácie. A čo ešte symbolizuje krv? Okrem života, energie a sily, evokuje i emócie, a to vášeň, ale aj hnev či zúrivosť. 

Zisti: Ako vyťažiť z dračej krvi maximum pre svoje zdravie? 

snár krv

V zásade sa s krvou v sne môžete stretnúť v týchto prípadoch. Je ohrozené zdravie, fyzické alebo psychické, prípadne je prítomný boj s vnútornými obavami, úzkosťami, vyčerpaním. Samozrejme, existujú aj iné významové nuansy, o ktorých sa ešte dočítate nižšie.

Čo znamená krvácanie z ruky či z nohy?

Strata krvi je metaforicky stratou energie a životnej sily. Únava, fyzické i psychické vyčerpanie, kríza či vyhorenie príde v intenzite, ako vidíte sami seba v sne krvácať. Avšak ani kvapkanie krvi nie je výhrou a prezrádza stagnáciu a frustráciu, ktorú prežívate v danom životnom okamihu.

Pokiaľ neviete identifikovať, z akej časti tela ste v sne krvácali, no krvi bolo okolo vás dosť, signalizuje to najmä emocionálne otrasy. Sen o krvi tečúcej z ruky môže znamenať slabosť niečo vykonať, pokračovať v práci alebo „odzbrojenie“ v nejakom medziľudskom konflikte. Pričom pod odzbrojením rozumieme napríklad dôkazy v váš neprospech, štipľavé argumenty či intrigy.

Oplatí sa vedieť: Rady, ako prekuknúť druhých, správne komunikovať a udržať sa v psychickej pohode nájdeš TU >>>

Krvácanie z chodidiel či nohy v sne možno interpretovať ako otrasenie sa v základoch. V hre je aj hodnotové, resp. morálne oslabenie. Samozrejme, krv tečúca z nohy môže poukazovať aj na konkrétny zdravotný problém v tejto oblasti. To platí aj o rukách či iných častiach tela.

Snár varuje! Krv z nosa a krv z úst má zlovestný kontext

Špeciálne sa pristavíme pri snoch o krvi tečúcej z úst a z nosa. Tieto typy krvácania majú totiž okrem vyššie spomínaných interpretácií aj iný kontext. Pri krvácaní z nosa si treba najmä pri neschopnosti prúd krvi zastaviť dávať pozor na peniaze a peňažné záležitosti v rodine. Hrozí prepad do chudoby alebo bankrot!

Krv z úst na druhej strane poukazuje v prvom rade na oslabenie v sexuálnej oblasti. Z emocionálneho hľadiska sa však spája prípadne aj so stratou lásky, a to dokonca i takej, ktorá sa javila stabilná a neotrasiteľná.

REKLAMA

Zaujme ťa: Snár: Aký had v sne nie je pohromou? Žltý, čierny alebo biely?

snár krv z nosa

Krvácanie z uší zas môžeme interpretovať ako oslabenie kvôli fámam a ohováraniu. Podobný vplyv majú aj zlé správy, ktoré môžete v tomto prípade očakávať.

Krv na rukách a krvavé škvrny

Keď chceme interpretovať krvavé ruky v sne, je dôležité identifikovať, koho boli. Boli to ruky priateľa? V tom prípade si dobre všímajte jeho správanie. Snáre dokonca odporúčajú sa od tohto človeka s krvou na rukách odstrihnúť. Krvavé ruky vo všeobecne symbolizujú hádky, skrytý či otvorený medziľudský konflikt. Existuje však aj druhá možnosť, a to podlomenie zdravia daného človeka.

Pokiaľ boli krvavé ruky v sne vaše, pripravte sa na nepriazeň. Nasledujúce dni vás bude sprevádzať smola, pochybenia a neúspech. Krvavé nohy či krvavé ruky v sne bez toho, aby vám krv z nich tiekla môže znamenať nečisté svedomie. Mali by ste rýchlo identifikovať a napraviť svoje chyby.

Krvavé škvrny na nejakom predmete symbolizujú, že ide o vec, ktorá spôsobí konflikt či iné medziľudské trápenie.

Sny o menštruačnej krvi

Sny o menštruácii sú u žien pomerne bežné, keďže je taktiež ich bežnou súčasťou života. Menštruácia je symbolicky spojená s cyklickosťou, preto aj vo výklade týchto snov treba hľadať spojenie s niečím, čo sa pravidelne opakuje, či už na myšlienkovej alebo materiálnej úrovni.

Menej časté až raritné sú sny o menštruácii u mužov. Takéto sny ich väčšinou nabádajú k uvažovaniu o tom, ako ich činy ovplyvňujú druhých. A tiež by sa mali zamyslieť nad tým, ako preukazujú svoju náklonnosť partnerke.

Symbolika menštruácie v snoch môže mať rôzne ďalšie významy, ktoré sú spájané s plodnosťou, čistotou, ale aj so strachom a pocitmi viny. Menštruačná krv taktiež symbolizuje znovuzrodenie a obnovu, no silné krvácanie môže napovedať o strate kontroly nad nejakým aspektom života. Taktiež signalizuje zahltenie a nadmerný stres.

Krvácanie, ako sme už spomínali v súvislosti so stratou krvi z iných častí tela, sa väčšinou vykladá ako oslabenie, strata energie. Aj keď je menštruovanie iným druhom krvácania, povedzme, že prirodzeným, táto interpretácia sa môže sťahovať aj na ňu. Najrizikovejšia je z tohto pohľadu čierna menštruačná krv. Všetko, čo sa týka ďalšieho výkladu, závisí od celkového kontextu sna a pocitov snívajúceho človeka.

Veľa anonymnej krvi v sne alebo blízky v krvavej kaluži?

Pokiaľ sa krv v sne neviazala s vami, nekrvácali ste, len ste videli krv okolo seba, tak vyššie spomínané oslabenie sa týka širšieho spoločenského kontextu. V najhoršej možnej interpretácii znamená takýto sen vojnu či ekonomický prepad spoločnosti. Zatiaľ čo prípad, keď ste v sne osobne namočený v krvi, resp. kúpete sa v nej, znamená, že je závažne ohrozený váš majetok.

Ak sa sen o krvi točil okolo vášho blízkeho človeka, ktorý bol ranený a krvácal, znovu sa vraciame do osobného rozmeru a blízkych vzťahov. Predpokladajte, že človek, ktorého ste v sne videli v kaluži krvi, potrebuje vašu pomoc. Možno už o ňu aj stihol požiadať, no možno sa hanbí, i keď ju potrebuje. 

veľa krvi v sne

Zistite teda iniciatívne, čo je vo veci. Podobný význam má aj transfúzia krvi. Volanie o pomoc určite neprehliadajte.

Čo znamená, keď v sne pijete krv?

Piť krv v sne zaváňa tak trochu pohanskými zvykmi, resp. zvykmi bojovných kmeňov pred vojnou. Aj metaforicky to znamená, že sa na niečo veľké vnútorne chystáte. Je to však márne, lebo podľa mnohých snárov vaše snahy a nádeje budú v tomto prípade zmarené. 

Kedy vykladať krv v sne v pozitívnom kontexte?

Vyslovene pozitívny výklad v kontexte s krvou je v snároch spojený so zastavením krvácania. Takéto konanie sa interpretuje ako zastavenie pohromy, či už v rovine emocionálnej, medziľudskej alebo materiálnej. Čím komplikovanejšie je prúd krvi v sne zastaviť, tým horšie prekážky k zahnaniu skazy budete musieť v realite prekonať.

Neutrálnym, teda ani zlým ani dobrým, je niekedy aj sen o krvi cudzieho človeka. Prípadne je takým aj ten, v ktorom sa vyskytuje zvieracia krv. Samozrejme, výklad je závislý od celkového kontextu. Prihliada sa okrem iného na množstvo videnej krvi, na to, ako človek, prípadne zviera pôsobí, ako sa správa atď. Napríklad cudzí človek s krvavými rukami je zaiste hrozbou v porovnaní s postreleným, krvácajúcim a neškodne sa správajúcim zvieraťom.

Foto: Freepik

Pin It on Pinterest

Zdieľajte, ak sa vám u nás páči.

Pripravujeme pre vás ďalšie zaujímavé články.