Pre úspešnú cestu osobného sebarozvoja je dôležité poznať svojich 10 asertívnych práv. A čo je to asertívne správanie? Má zásadný význam pre duševnú pohodu a v podstate i zvýšenie kvality života v zmysle jeho plnohodnotného prežívania. Asertívne správanie je považované za ideál, pri ktorom sa adekvátne presadzujú požiadavky a potreby neubližujúcim spôsobom. Teda je vynechaný agresívny prístup, keď sa pri presadzovaní svojich cieľov a požiadaviek porušujú práva iných, ale aj pasivita, keď sa pasívny človek vzdáva svojich práv a je teda ukrátený.

Výsledkom asertívneho prístupu by mala byť v protiklade k pasívnemu a agresívnemu správaniu spokojnosť a zachovanie dôstojnosti a práv na jednej aj na druhej strane. Aby ste však tento prístup vedeli aplikovať do praxe, treba poznať a rešpektovať týchto 10 asertívnych práv, ktoré máte vy i druhí ľudia. Aj vďaka ich realizácii už pre vás nebude viac otázka, ako byť asertívny, neriešiteľným rébusom.

Asertívne správanie je zdravé

Toto správanie je naozaj výhodné a zdravé nielen pre asertívneho človeka. Asertívny človek vo svojej podstate ozdravuje aj svoje sociálne okolie. Asertivita znamená vyslovovanie vlastných názorov a požiadaviek, primerané presadzovanie sa i uplatňovanie svojich práv, no aj schopnosť vedieť sa obrániť v medziľudských vzťahoch. Zároveň je však nevyhnutne prítomný aj rešpekt k ľudskej dôstojnosti a k slobode druhých.

Pozri tiež: Ako spoznať zlého človeka? Týchto 5 znamení je kľúčom

10 práv asertivity

Významnú úlohu má v rámci asertivity i empatia, teda otvorenosť voči názorom druhých a vcítenie sa do nich, a to aj v prípade, keď sú ich názory a požiadavky odlišné. Pomocou empatie si budujeme vzťahy, no a asertivita je akousi bariérou. Tá zabezpečuje, aby sa tieto medziľudské vzťahy nepremenili na podriadenosť či tyraniu.

1) Právo posudzovať svoje vlastné správanie, myšlienky, emócie a niesť za ne zodpovednosť.

Z tohto asertívneho práva v podstate vychádzajú i nasledujúce. Základom je to, že by sme mali vždy konať vedome za seba, teda nezmanipulovane a autenticky. A to podľa svojho najlepšieho vedomia, svedomia a niesť za to i zodpovednosť. Máme právo byť sudcom svojho správania.

2) Právo neponúkať žiadne výhovorky a ospravedlnenia vysvetľujúce svoje správanie.

Okrem toho, že asertívny človek nenechá o sebe a za seba rozhodovať druhých, nie je taktiež jeho povinnosťou zdôvodňovať, vysvetľovať či prípadne ospravedlňovať svoje správanie. Na otázku, prečo konal tak alebo onak, nemusí zodpovedať. Za svoje činy však je zodpovedný.  Rovnako môže bez zdôvodňovania odmietnuť, teda má právo povedať len jednoduché NIE.

3) Právo posúdiť, nakoľko a ako som zodpovedný za riešenie problémov druhých ľudí.

Zodpovednosť nesie v prvom rade každý dospelý človek sám za seba. A je dôležité si uvedomiť, že za ostatných dospelých ju niesť nemusí. Nepripustite ani manipuláciu – máš voči mne  väčšiu zodpovednosť a záväzky ako voči sebe.

4) Právo zmeniť svoj názor.

Tak, ako je ľudské mýliť sa, rovnako možno i informácie, udalosti či aktivity prehodnotiť. Teda zmeniť svoj názor.

5) Právo povedať – ja neviem.

Nevedomosť niečoho neznamená menejcennosť. Nemusíte vedieť všetko a rovnako tak to môžete bez okolkov aj vyjadriť. 

Zaujme ťa: Ako odhaliť manipulátora? Pozri aj tipy, ako sa nenechať zmanipulovať

právo povedať nie asertivita

 6) Právo byť nezávislý od dobrej vôle a mienky iných. 

Nech by ste sa aj snažili zo všetkých síl, nikdy nebudete mať vždy len kladný vzťah so všetkými ľuďmi. Pamätajte na to a nebuďte závislí na mienke druhých.  Minimálne máte právo oslobodiť sa od toho, čo si o vás myslia. 

7) Právo robiť chyby a niesť za ne zodpovednosť.

Všetci robia chyby. Dôležité je však to, aby ste sa z nich poučili a tiež niesli zodpovednosť za následky spôsobené týmito chybami. 

BUX.sk internetové kníhkupectvo

8) Právo robiť nelogické rozhodnutia. 

Síce robiť logické rozhodnutia a držať sa zdravého rozumu je správne, no nie všetko sa dá logicky zdôvodniť.  Niekedy jednoducho len počúvate vlastné srdce a máme na to právo. Samozrejme, i pri tomto bode platí, že za svoje konanie nesiete zodpovednosť. 

9) Právo povedať – ja nerozumiem. 

Empatia je dôležitá a mali by sme sa o ňu v medziľudských vzťahoch určite usilovať, avšak niekedy naozaj nemusíme vedieť predvídať a rozumieť potrebám iných, a to hlavne v prípade, ak ich nevyslovia. Máme teda právo požiadať o to, aby nám bola situácia a ich požiadavky ozrejmené.

Vybrali sme: Motivačný citát pre úspešný deň: Z týchto povzbudivých viet si určite vyberieš

asertívne správanie pravidlá

10) Právo povedať – je mi to jedno.

Posledným asertívnym právom je to, že nie ste povinní snažiť sa byť dokonalí podľa definícií a predstáv iných. No a niektoré veci naozaj nemusíme brať na vedomie.

 Foto: Freepik  

Pin It on Pinterest

Zdieľajte, ak sa vám u nás páči.

Pripravujeme pre vás ďalšie zaujímavé články.