Prečo majú niektorí ľudia potrebu neustále rozprávať a nepustiť vás k slovu? Pravdepodobne ste sa už nad týmto komunikačným neduhom zamýšľali. Možno aj v momentoch, keď ste len pokyvkávali hlavou, zatiaľ čo človek oproti vám len mlel a mlel, až ste stratili niť. Keď si druhý predstavuje komunikáciu ako monológ, je to ťažké, ale hlavne unavujúce. Nedochádza k výmene informácií ani vzájomnému inšpirujúcemu toku energie. Ide takpovediac o „one man show“, ktorá niekoho skôr a niekoho neskôr omrzí a pokiaľ sa dá, tak sa takémuto urečnencovi bude snažiť vyhýbať. Kto veľa rozpráva? To sa dozviete práve teraz.

„Šľachetný človek sa neženie do rečí, ale sa ponáhľa do práce.“  (Konfucius)

Význam slova egocentrik a spôsob videnia sveta očami egocentrika

Asi najčastejšie sa za prívalom slov skrýva upriamenie sa len na svoju osobnosť. Ide teda o istý stupeň egocentrizmu. Pod egocentrikom rozumieme človeka, ktorý sa výhradne sústredí na seba a to, čo sa ho bytostne dotýka. Ostatné pre neho nebýva podstatné, teda mu na srdci neleží ani blaho druhých ľudí.

Egocentrik poukazuje na svoje úspechy, ale aj problémy, ktoré sú neraz prifarbované, pričom úspechy a problémy ostatných účastníkov konverzácie nie sú nikdy tak výnimočné, aby im dotyčný venoval dostatok pozornosti. Okomentuje možno len prípadné neúspechy partnera v komunikácii, aby vystúpila so popredia jeho „výnimočnosť“.

Egocentrického jedinca ťažko „vypnete“. Je však vhodné pripomenúť dotyčnému, že ide o konverzáciu a nie monológ. V tomto prípade sa hodí reagovať naozaj asertívne a ak to nejak nejde, tak sa jednoducho rozlúčiť a odísť.

Egocentrizmus alebo neistota?

Človek, ktorý veľa rozpráva, v zásade nemusí prezradiť veľa, resp. niečo podstatné, ba dokonca môže týmto spôsobom i zahmlievať či odvracať pozornosť. Nielen pre egocentrika je príznačná takáto konverzácia cez čiaru. Pravdou je, že za kvantá slov sa môže skrývať aj osoba prežívajúca neistotu. Tiež človek, ktorý neznesie ticho – extrovertnejšie ladený. Urečnenosťou sa prejavuje aj nervozita.

Tieto nepriaznivé komunikačné javy však odznejú postupne potom, ako sa dotyčný človek upokojí.

Všimli ste si tiež, že rýchlosť reči sa pri nervozite stupňuje a hlas býva položený vyššie? Pokiaľ teda chcete pôsobiť sebavedomo a rozvážne, mali by ste spomaliť a hlas dostať do prirodzenej polohy.

„Ten, kto rozpráva veľa, nemôže rozprávať dobre.“ (Carlo Goldoni)

Môže sa za množstvom slov skrývať choroba?

Ak niekto spustí záplavu slov v rýchlej kadencii, treba sa mať na pozore. Nie vždy ide o egocentrika či neistého človeka. Býva to aj príznak psychického ochorenia. Prejavujú sa tak napríklad manické stavy, ale aj patologické úzkosti. Vtedy však pomôže jedine odborník.

Prečo sa oplatí viac počúvať? 

  •  Znakom úspešných ľudí je, že dokážu počúvať a rozvíjať podnetné myšlienky v hodnotnom dialógu. Nehovoria o ostatných ľuďoch (neohovárajú), ale rozprávajú sa s ľuďmi, ktorí sú s nimi aktuálne v dialógu.

Pozri tiež: Ako odhaliť manipulátora? Pozri aj tipy, ako sa nenechať zmanipulovať 

  • Počúvanie je podnetné z hľadiska rozvíjania a dopĺňania potrebných informácií. Pokiaľ sa partner v komunikácii nedostane k slovu, nemôže odovzdať informácie, ktoré by sa mohli hodiť.
  • A nie často spomínanou pravdou je aj to, že čím menej človek rozpráva, tým pôsobí vážnejšie, autoritatívnejšie, presvedčivejšie. No a taktiež sa takýmto šetrným využívaním slov minimalizuje možnosť pochybenia.
  • Ten, kto dokáže počúvať, pôsobí  na druhých sympatickejšie a tiež dokáže druhým lepšie porozumieť. Prejavuje sa ako empatický človek, čo je dôležité v takmer každej sfére života.

Foto: Freepik

Pin It on Pinterest

Zdieľajte, ak sa vám u nás páči.

Pripravujeme pre vás ďalšie zaujímavé články.